Dr. Ács István

(1928-2018)

várospolitikus, városvezető
Debrecen tanácselnöke
Hild- díjas

Szakmai életútja

1928. szeptember 18-án született Nádudvaron. Iskolai tanulmányait a Hajdúszoboszlói Polgári iskolában fejezte be, 1943-ban. Ezután Nádudvar község elöljáróságánál helyezkedett el, előbb, mint közellátási kisegítő, jegyzőgyakornok, majd 1948 és 1950 között, mint vezető jegyző. Katonai szolgálata után hivatásos katona lett, a Budapesti Műszaki Egyetem Hadmérnöki Karán tevékenykedett különböző beosztásban. 1957. februárjában leszerelt, majd Debrecen Megyei Város Tanácsánál helyezkedett el, mint a Tanácselnök személyi titkára. A Tanácsakadémia elvégzése után (1960-1962) a Debreceni II. kerületi Tanács elnöke lett. 1962-1966-ig a Megyei Városi Tanács VB. titkára, közben 1965-ben az ELTE-n jogi diplomát szerzett. 1966-ban választották meg a Megyei Városi Tanács elnökévé, és ezt a tisztségét egészen 1989-ben történt nyugdíjazásáig töltötte be.

Tanácselnöksége alatt Debrecen sokat fejlődött. Több mint 20.000 lakás épült, megvalósult a Zeneművészeti Főiskola, a Kölcsey Művelődési Központ, az Újkerti Nevelési Központ és a Medgyessy Múzeum. Szintén ebben az időszakban épültek az első iskolai uszodák, áruház, vásárcsarnok, sportcsarnok és az új gyógyfürdő. Elkészült a homokkerti felüljáró, elindult az első trolibusz, kihelyezték a Debrecen–Füzesabony vasútvonal és a Debrecen–Tiszalök vasútvonal közös szakaszát, valamint elkezdődött a Kálvin téri bevásárlóközpont építése. Elnöksége idején (1972-ben) kapta meg Debrecen városa a MUT által alapított Hild János emlékérmet „A tervszerű és arányos városfejlesztés” elismeréseként.

Tanácselnöki tevékenysége során került kapcsolatba az urbanisztikával. A MUT-on belül megalakult Városi Tagozat vezetője lett. Ebben a tisztségében arra törekedett, hogy a városok vezetői minél nagyobb mértékben éljenek a MUT adta lehetőségekkel, másrészt a Társaság minél nagyobb arányban foglalkozzon a városokat közvetlenül érintő kérdésekkel. A MUT-ban viselt tisztsége kapcsán képviselte a magyar városokat a Testvérvárosok Világszövetségének Végrehajtó Bizottságában. Kezdeményezte a tanácsok érdekképviseleti szervének, a Települési Önkormányzatok Szövetségének létrehozását, amelynek alapító elnöke, később tiszteletbeli elnöke lett.

Elismerései

  • Hild János emlékérem (1984) – „A várospolitika és városigazgatás terén végzett több évtizedes kiemelkedő közéleti munkásságért”
  • Debrecen díszpolgára (1989)
  • Barna Gábor emlékérem (2003)

Forrás: Á. I. önéletrajza, Wikipédia

7 írása olvasható a MATARKA-n