A szerkesztők előszava

Egy “Ki kicsoda?” típusú könyvnek az összeállítását már régóta tervezzük, és már több éve gyűjtjük hozzá az anyagokat. Végül is a vírusjárvány – illetve az azzal járó kényszerű otthondolgozás – teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a terv megvalósításához hozzákezdjünk. Mondhatjuk, hogy a 24. órában vagyunk. Nagyon sok kitűnő urbanista kollégánk már távozott közülünk, és életművük gondozása ki másra maradna, ha nem miránk?

Ez a próbálkozás nem az első egy hasonló gyűjtemény összeállítására. Horváth Béla – egykori miskolci főépítész kollégánk – minisztériumi támogatással már nekilátott a munkának az 1980-as években, de a szorgos – az internetes forrásokra támaszkodni még nem tudó – kartotékos rendszerű anyagot sajnos sohasem dokumentálta. Számunkra már a wikipedia és más internetes források is bőségesen rendelkezésre állnak, és onnan nagyon sok – néha túlzottan is sok, pontatlan vagy éppenséggel egymásnak ellentmondó ­– adat szerezhető be. Tanulságos, hogy ha valakinek a hagyatékát egy szervezet, vagy akár egy hűséges hozzátartozó gondozza, akkor bőségesen rendelkezésre állnak az adatok, ellenkező esetben viszont kiemelkedőt alkotó kollégák életműve is könnyedén szertefoszlik…

A “Ki kicsoda a magyar urbanisztikában” projekt első fázisaként készült (és folyamatosan bővül) ez az internetes honlap, de reméljük, hogy a folytatásban sor kerül majd a könyv formában történő megjelenésre is. Ehhez persze még támogatókra is szükség lesz, mert ilyen (legalábbis egyelőre) nem állt rendelkezésünkre, igaz, nem is kértünk meg erre senkit. Saját örömünkre végeztük a munkát, amelynek minden perce valódi élvezetet jelentett számunkra. Közel kerültünk olyan kollégákhoz is, akikkel korábban nem, vagy alig volt kapcsolatunk. Kiderült, mennyire színes a paletta, mennyire eltérő gondolkodású és szellemiségű emberekből áll a magyar urbanisztika nagy családja. Egyben azonban mindenki megegyezik: a szakma elhivatott művelésében és szeretetében, meg persze a jobbítani akarás szándékában. Számunkra nagy élmény volt a gyakran nyomozással is felérő anyaggyűjtés, és az a folyamat is, ahogyan az írás közben az egyes szereplők társává váltunk.

Budapest, 2021. 01. 01.

Aczél Gábor DLA                  Lukovich Tamás PhD

Olvasson bővebben a kiválasztásról