Brenner János PhD

(1954-)

építészmérnök, várostervező
Bauassessor
címzetes egyetemi tanár
Hild-díjas

Szakmai életútja

1954-ben született Budapesten. Szülei neves építészek, miként többen a Brenner-családban. (Brenner János néven ő az építéssel összefüggő hivatások hatodik képviselője.) Egyetemi tanulmányait a Drezdai Műszaki Egyetemen végezte, ott szerezte építészmérnöki diplomáját 1976-ban. Oklevelének megszerzése után egy évig a VÁTI-ban dolgozott, ahol kutatási munkákban vett részt. 1977-1979-ig az Országos Műemléki Felügyelőségen Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyék területi, majd nemzetközi ügyek előadója volt. 1979-től egy éves szakmai továbbképzésen vett részt Hamburgban, ahol a város építésügyi főhatóságánál városképi vizsgálatok készítésében vett részt.

1981-1985-ig részben Hamburg város építésügyi műszaki alkalmazottja, részben szabadfoglalkozású terület- és várostervező. Közben 1982-1984 között elvégezte a felsőfokú műszaki közszolgálatra előkészítő tanfolyamot, és megszerezte a „Bauassessor” címet. 1985-1986-ig Hamburg város kereszténydemokrata frakciójának tudományos munkatársa. 1986-1991-ig Hamburg város építésügyi főhatósága várostervezési osztályának vezetője, 1991-1992-ig a lakásépítési osztály vezetője. 1992-1993-ig Fulda város építésügyi hatóságának vezetője.

1993-2019 között főosztályvezető-helyettesi pozícióban dolgozott (a változó nevű) szövetségi minisztériumok (változó nevű) főosztályain, 2001-ig az európai műszaki harmonizáció, azután a városépítés, városrehabilitáció, területfejlesztés és -rendezés szakmai területén. 1997-ben PhD fokozatot szerzett a budapesti Műegyetemen.

A német Közlekedés-, Építés- és Lakásügyi Szövetségi Minisztérium európai harmonizációs főosztályának helyettes vezetőjeként feladata volt a közép- és kelet-európai államokkal való kooperáció biztosítása a műszaki harmonizáció területén. 2007-ben – a német EU elnökség idején – a magyar Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kötelékébe, majd 2011-ben – a magyar EU-elnökség idején – a magyar Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának kötelékébe kiküldött tanácsadó volt.

2019-től szabadfoglalkozású terület- és várostervező Berlinben. Utóbbi időszakban szakmai tanácsadást végzett Ukrajna és Georgia (Grúzia) terület- és városfejlesztésért felelős minisztériumainak.

Munkássága

Szakmai tevékenysége – részben kettős (magyar és német) kötődésének is köszönhetően – rendkívül széleskörű. Tervezési munkái közül kiemelhetőek a városképi szakági tervei, amelyeket Hamburg több városrészére készített 1980-1981-ben. Egy, lényegében megvalósult tervét a szerző magyarul is publikálta: Szerkezeti terv és szabályozási terv Marklohe (Alsó-Szászország) község újonnan fejlesztendő részterületére, 1984 (Építészfórum „Egy hétköznapi terv kapcsán”). Több kutatási munkában is részt vett 1995-2005 között, team-munkában és tanácsadóként a VÁTI, a MUT, a Studio Metropolitana oldalán.

PhD szakdolgozata („Az építésügyi jog Magyarországon és annak hatásai – keletkezés, összefüggések a városépítési fejlődéssel, aktuális helyzet és kitekintés”) 1998-ban könyv alakban is megjelent Stuttgartban (németül). Ezen kívül számos cikke, tanulmánya jelent meg magyar nyelven az Építés – építészettudomány, Magyar építőművészet, Műemlékvédelem, Falu Város Régió, Budapest, Építési piac, Új magyar építőművészet, Építésügyi szemle, Építész Közlöny, Tér és társadalom, Országút folyóiratokban, valamint német nyelven németországi folyóiratokban, kiadványokban. Magyar nyelven megjelent tanulmányaiból összeállított könyve: Otthonról – hazulra. Huszonegy év urbanisztikai publikációiból (Magyar Urbanisztikai Társaság kiadásában, Budapest 2022).

Magyarországon részt vett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, az Országos Építés- és Lakásügyi Hivatal, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Fővárosi Önkormányzat jogalkotó és szakmai munkájában. Segítette az uniós direktívák átültetését a lengyel, a szlovén, a lett, a litván, a román jogrendbe. Támogatta Etiópia, Mongólia, Ukrajna építésügyért, településfejlesztésért, és -rendezésért felelős minisztériumainak munkáját.

Számos előadást tartott magyarországi konferenciákon és egyetemeken (BME, Savaria Nyári Egyetem), németországi konferenciákon és egyetemeken, valamint nemzetközi konferenciákon Ausztriában, Romániában és Litvániában.

A Magyar Szemlében 33 irodalmi értékű esszéje jelent meg részben szakmai, részben önéletrajzi, történelmi, politikai témákban. Irodalmi tevékenysége mellett városképeket ábrázoló tusrajzai is figyelmet érdemelnek.

Elismerései

Hild János-díj (2013) – „a magyar urbanisztikai innováció elősegítéséért”

Forrás: B. J. önéletrajza

88 írása olvasható a MATARKA-n