Fazakas Péter

(1935-2001)

építészmérnök,
megyei főépítész
Ybl- és Hild-díjas

1935-ben született Kaposváron. Kőműves tanuló lett, majd elvégezte az esti Építőipari Technikumot. 1959-ben a Vas megyei Tanácsi Tervezőirodában (VASITERV) műszaki rajzoló, majd szerkesztő. 1960-65 között levelező tagozaton szerezte meg építészmérnöki oklevelét a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen. A VASITERV-nél szombathelyi épületeket tervezett. Első önálló munkái típusterveken alapuló iskolaadaptálások voltak. 1971-ben Sárvár műszaki osztályának vezetését vállalta el. Erre az időszakra esett a város szabályozási tervének elkészítése, a Nádasdy vár rehabilitációjának és a városközpont átépítési munkáinak beindítása is. 1975-ben visszatért a VASITERV-hez, a Kőszegen létesített fiókiroda vezetését vállalta el.

1978-1998 között Vas megye főépítésze volt. Kapcsolatteremtő és szervező képessége főként e beosztásában bontakozott ki igazán. Kiváló kezdeményezései közül kiemelhetők:

 • a megyei kastélyprogram szakmai megalapozása és szervezése (1980 és 1990 között a megye akkor védett 49 kastélyából 21-et újítottak fel)
 • az országos falufejlesztési mozgalom elindítása osztrák példák nyomán (1989-től), amelybe 11 megye kapcsolódott be
 • falukonferenciák szervezése Vas megyében, 13 alkalommal
 • az egykori vasfüggöny helyén kerékpárút-hálózat kialakítása

Nyugdíjazását követően a Vas Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Környezetvédelmi Munkabizottságának alelnöki és a Műemlékvédelmi és Építészeti Szakbizottság vezetői tisztségeit töltötte be. Szakmai társadalmi tevékenysége is széleskörű volt:

 • Építészeti tevékenysége mellett a 60-as évek első felében külső munkatársa volt a Magyar Televíziónak. Riporteri munkáért két alkalommal is nívódíjat kapott.
 • Alapításától kezdve, 33 éven át tagja volt a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tanácsának, a rendezvénynek több alkalommal is előadója volt.
 • az Internationale Städteforum (Graz) elnökségi tagja és szakértője
 • 1985-től részt vett az Alpok-Adria Munkaközösség műemléki bizottságának munkájában, megszervezte a megyei főépítészekkel való együttműködést.
 • a Megyei Önkormányzatok Szövetsége műemléki bizottságának vezetője (1993-1998)  
 • Az Országos Főépítészi Kollégium alapító tagja
 • Különféle tisztségeket töltött be a helyi MÉSZ, ÉTE MUT és TIT szakmai szervezetekben. Éveken keresztül a MUT Hild Érem Bizottságának vezetőjeként nagy szerepe volt a díj szakmai rangjának megteremtésében és elismertetésében.

Főbb épülettervei

 • Szombathely, Mérnök-orvos-pedagógus-ház (Szilágyi Istvánnal, 1963)
 • Szombathely, KIOSZK étterem (Heckenast Jánossal, 1964)
 • Szombathely, 8 fogatos középmagas ház a Derkovits lakótelepen (Heckenast Jánossal, 1964)
 • Szombathely, 8 tantermes iskola a Népfront utcában (1964)
 • Szombathely, 16 tantermes iskola a Derkovits lakótelepen (1967)
 • Hosszúpereszteg, 200 fős művelődési otthon és posta (1966)
 • Szombathely, 2 lakótelepi középmagasház (1968-1969)
 • Vasvár, vegyesrendeltetésű „körház” (1968)
 • Sárvár, 16 lakás+üzletek (1968)
 • Sárvár, Tűzoltóház (1970)
 • Szombathely, Claudius Szálló (Sellyei Gáborral, 1968-69)
 • Kőszeg, Írottkő Szálló (1976).
 • Csörötnek, katolikus templom (1982-83)

Publikációi

Számos cikke, írása jelent meg szakmai folyóiratokban (Magyar építőművészet, Vasi szemle, Városépítész, Városi közlekedés, Építésügyi szemle, Falu Város Régió), melyek közül több a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemmel, a Vas megyei urbanisztikai napokkal, Sárvár város fejlődésével foglalkozik.

Elismerései, emlékezete

 • ÉTE Alpár Ignác Érem (ÉTE, 1977)
 • Hild János Emlékérem (MUT, 1982) – „kimagasló városrendezői és építész tervezői tevékenységéért, különösen a főépítészi munka példaszerű ellátásáért”
 • TIT Kiváló Népművelő jelvény (TIT, 1995)
 • Ybl Miklós Díj (1988) – „megyei főépítészi tevékenységéért”
 • BM Miniszteri dicséret (BM, 1991)
 • Magyar Műemlékvédelemért (1993)
 • Pro Régió Díj (2001)
 • Bögöte község Önkormányzata 2004-ben utcát nevezett el róla
 • Vas Megye Önkormányzata 2009-ben Fazakas Péter Díjat alapított

Forrás: Heckenast János megemlékezése, Szilágyi István megemlékezése

32 írása olvasható a MATARKA-n