Dr. Gonda György

(1923-2000)

jogász, politikus, várospolitikus
főiskolai tanár
Hild-díjas

Szakmai életútja

1923-ban született Ostffyasszonyfán, Geiszler Miklós György néven. 1941-ben érettségizett Szombathelyen, majd 1943-ban letette az aranyműves segédvizsgát, és 1944-ig segédként dolgozott Nagykanizsán. 1944-ben behívták munkaszolgálatra, ahonnan 1945-ben sikerült megszöknie. 1943-1945 között tagja volt a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szombathelyi szervezetének. 1945-1952 között a Magyar Kommunista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártja tagjaként különböző pártfunkciókat töltött be Vas és Győr megyékben. 1952–1957-ig Budapesten különböző minisztériumokban városgazdálkodási feladatokat látott el.

1957-ben a Vas Megyei Tanács elnöke lett, mely tisztséget 1978-ig töltötte be. 1963-1980 között Vas Megye országgyűlési képviselője. Eközben elvégezte a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát, ahol 1965-ben doktorrá avatták. A Vas Megyei Tanács elnökeként sokat tett a megye és Szombathely fejlődéséért, nemzetközi kapcsolataik szélesítéséért, gazdasági és kulturális rangjuk erősítéséért. Meghatározó szerepe volt a Szombathelyi Képtár megalapításában.

1978-1984 között államtitkárként az Országos Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Hivatal elnöke volt. Meghatározó szerepet vállalt az állami környezetvédelmi feladatok alapjainak lerakásában. Irányította az országos környezetvédelmi koncepció és követelményrendszer kialakítását. Nevéhez fűződik a környezetvédelem területi szerveinek kialakítása, elnöksége alatt számos nemzeti park, tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület védetté nyilvánítására került sor.

1984-ben vonult nyugdíjba. 1985–1990 között a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán a környezetvédelem tantárgyat oktatta. Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Területfejlesztési és Településtudományi Szakbizottságának vezetője, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Vas megyei elnöke is volt. Aktívan részt vett a Magyar Urbanisztikai Társaság munkájában, egy ideig elnökségi tagként is.

Elismerései, emlékezete

  • Hild János emlékérem (1977) – „a várospolitika és városigazgatás terén végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért”
  • Pro Natura emlékérem (1985)
  • Sárvár díszpolgára (1988)
  • TIT Kiváló Ismeretterjesztésért kitüntetés (1992)
  • Szombathely Kultúrájáért életmű-díj (2000-ben)
  • Savaria Nyári Egyetem jubileumi emlékplakett
  • Ember az emberért kitüntetés (Mozgássérültek Szövetsége)
  • Vas Megyéért életműdíj
  • Kurtág György zeneszerző 2001-ben zeneművet írt tiszteletére (Jelek, játékok és üzenetek vonósokra – Gonda György emlékezete)

Forrás: Wikipedia

37 írása olvasható a MATARKA-n