Dr. Granasztói Pál

(1908-1985)

építészmérnök, író,
a műszaki tudományok doktora
címzetes egyetemi tanár
Ybl-, és Hild-díjas

Szakmai életútja

1908-ban született Budapesten, Rihmer Pál néven. A Műegyetemen szerzett oklevelet 1933-ban. 1934–1945 között Budapest Főváros Városrendezési Ügyosztályán a városépítés területén fejtett ki tervezési, igazgatási és tudományos tevékenységet. 1945–1948 között a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja. 1948–1953 és 1957–1958 között az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezető munkatársa. 1953–1956 és 1958–1969 között a VÁTI tudományos kutatója. 1947–1956 között tagja volt a Modern Építészek Nemzetközi Kongresszusának (CIAM). Több városépítési pályázaton díjat nyert. Városesztétikai, városépítészeti és városrendezési témakörben folytatott kutatásokat, e tárgykörökben számos könyve jelent meg. 1967-ben megszerezte a műszaki tudományok doktora címet. Szakcikkei, tanulmányai és szakkönyvei nem csak eredeti szemléletükkel tűntek ki, hanem irodalmi igényességű, a nemes magyar esszéírói hagyományokat követő megformálásukkal is. Szakirodalmi tevékenysége mellett szépirodalmi műveket és értékes önéletrajzi emlékezéseket is írt.

Fontosabb kutatási munkái

 • A modern urbanisztikai szemlélet lényeges vonásai és történeti kialakulásuk (1961)
 • Történeti városközpontjaink reorganizációjának jellegzetes kérdései (1964)
 • A közintézmények, közellátási intézmények, szolgáltatási létesítmények optimális nagyságrendje és elhelyezése (KGST tudományos kutatási téma, 1962)
 • Matematikai módszerek alkalmazása a városrendezési kutatásban (1965)
 • A társadalmi igények hatása az építéspolitikára, az építőipar feladatára, a szolgáltatások korszerűsítésére (1965)
 • Városépítészetünk néhány időszerű elméleti kérdése I.-II.-III. kötet (doktori értekezés, 1965-1967) 
 • A településtudomány tartalma és kapcsolódásai (1968)

Szakirodalmi művei

 • Városok a múltban és a jövőben (1942)
 • Európai építészet (1947)
 • Nagy-Budapest városrendezése (1947)
 • Budapest holnap (Polónyi Károllyal, 1959)
 • Város és építészet (1960)
 • Vác (Dercsényi Dezsővel, 1960)
 • Budapest városépítészeti arcképe (1962)
 • A Víziváros (1963)
 • Pest télen (1964)
 • A budai Várhegy (1966)
 • Budapest és más európai fővárosok (1966)
 • Az építészet igézetében (1966)
 • Budapest arculatai (1968, 1980)
 • Pest-budai városképek (1969)
 • Budapest egy építész szemével (Czeizing Lajos fotóival, 1971)
 • Ember és látvány városépítészetünkben (1972)
 • Építészet és urbanisztika (1973)
 • Az idő és a művek (1974)
 • Városaink sorsa: az urbanisztika jelene és jövője (1976)
 • Szép magyar városok egy építész szemével (Czeizing Lajos fotóival, 1978)
 • Építészet, városépítés, társadalom (1982)

Szépirodalmi művei

 • Vallomás és búcsú (1965)
 • Liane (1962)
 • Múló világom (1970)
 • Itthon éltem (1971)
 • Ifjúkor a Belvárosban (1973)
 • Alakok, álmok (1974)
 • Városok, képek, zene (1976)
 • Karácsony Mallorcán (1977)
 • Hitek és tanok (1979)
 • Egy patrióta élete – Magyarországon, a XX. században (posztumusz kiadás, írta 1978-1980 körül, megjelent 2021-ben)

Elismerései

 • Ybl Miklós-díj (1969) – „a városépítészetben elért tudományos eredményeiért és irodalmi műveiért”
 • Budapest főváros „Pro Arte” aranyérme (1966)
 • Hild János-emlékérem (1974) „az urbanisztika területén kifejtett kimagasló tudományos és közéleti tevékenységéért”

Forrás: wikipedia; Arcanum (Magyar életrajzi lexikon); Évek, művek, alkotók; Modern építészeti lexikon

152 írása olvasható a MATARKA-n, 33 munkája található a Lechner Központban