Kálnoki Kis Sándor

(1937- )

közlekedésépítő mérnök, városépítés-városgazdasági szakmérnök
a VÁTI igazgatója
miniszterhelyettes, helyettes államtitkár

Szakmai életútja

Debrecenben született, 1937-ben. Családja Székelyudvarhely környékéről települt át Magyarországra 1935-ben. Debrecenben nőtt fel, a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban érettségizett 1955-ben, és ugyanebben az évben középfokú zeneoktató végbizonyítványt szerzett a Debreceni zenekonzervatórium zongora szakán is. Főleg édesapja hatására választotta a műszaki pályát, aki két évtizeden át Debrecen közlekedési főmérnöke volt. 1960-ban diplomázott az ÉKME Mérnöki Kar út-, vasút- és alagútépítő szakán, majd városépítés-városgazdasági szakmérnöki oklevelet is szerzett 1972-ben. 1982-ben elvégezte az MSZMP Politikai Főiskola Területfejlesztési szakát.

Diplomája megszerzése után rövid ideig a Főmterv-ben volt gyakornok. Még 1960-ban visszatért Debrecenbe, ahol 1960-1961-ig a Debreceni Közlekedési Vállalat útfenntartó részlegén volt építésvezető, majd 1961-1962-ig a Debreceni Közúti Igazgatóságon tervező. 1962-ben egy rövid ideig ismét a Főmterv tervezője, majd még ugyanebben az évben a BME Útépítési Tanszékén helyezkedett el, tanársegéd volt 1965-ig. Ezekben az években zongoristaként megfordult a vendéglátóiparban is, esténként presszókban játszott.

1966-1969-ig a Debreceni Tervező Vállalatnál irányító tervező, csoportvezető volt, ahol a város közlekedésfejlesztési tervének kidolgozásával foglalkozott. 1969-ben újra Budapestre költözött, ahol előbb a VÁTI mérnöki irodájában a közlekedési szakosztály vezetője, 1971-1975-ig irodavezető, illetve szakági főmérnök, majd 1975-1989-ig a VÁTI igazgatója lett. Ebben a minőségében irányította az Országos Területrendezési Terv készítését (1980-1985).

1989-1990-ig a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium miniszterhelyettese, majd 1990-1993-ig a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt. 1993-1994-ig a LIMES Ingatlanforgalmazó Rt. vezérigazgató-helyettese, majd 1994-1997-ig, nyugdíjba vonulásáig a MÁV Rt. elnöke. 1997-ben alapította meg a Kálnoki Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t, melyben 2015-ig tevékenykedett. Közben, 2007-2011-ig a záhonyi térség komplex fejlesztési feladataival kapcsolatos kormányzati tevékenység koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízott volt.

Aktív tagja volt a KTE-nek, a MUT-nak, a Magyar Útügyi Társaságnak és a Mérnök Kamarának. Szakmai munkája mellett a zene és a sport is jelentős szerepet tölt be életében. 1992-2011-ig a Magyar Atlétikai-Népstadion Club (MAC) sportegyesület elnöke, valamint a Magyar Öttusa Szövetség elnökségi tagja, illetve 1996-2004 között társelnöke volt.

Fontosabb tervezési munkái

BME, Debreceni Tervező Vállalat (1962-1969)

 • M1-M7 bevezető szakasz forgalmi csomópontjai Budaörsi út-Kosztolányi Dezső tér között (1963)
 • Debrecen, Piac utca jelzőlámpa összehangolás (1967)
 • Debrecen közlekedésfejlesztési terve (1966-1969)
 • Debrecen, Nyugati utca-forgalmi út, Keleti tehermentesítő út, Hunyadi utca (új forgalmi út) kiviteli terve (1968)
 • Debrecen, Segner tér, Attila tér forgalomtechnikai és kiviteli terve (1968)

VÁTI (1969-1975)

 • Kiskunhalas, Békéscsaba, Székesfehérvár általános rendezési terveihez a közlekedésfejlesztési szakági tervek (1969-1973)
 • Nagykanizsa városközpont, Debrecen városközpont részletes rendezési terveihez a közlekedésfejlesztési szakági tervek (1969-1973)
 • További mintegy 20 település általános, illetve összevont rendezési tervéhez a közlekedésfejlesztési szakági tervek (1969-1975)
 • További mintegy 20 részletes rendezési tervhez a közlekedésfejlesztési szakági tervek elkészítése (1969-75)

Kálnoki Kft. (1997-2002)

 • Szabolcs Volán Rt. menetrendszerinti helyközi autóbuszközlekedési tevékenységének értékelése, és fejlesztési koncepciója (1997)
 • DBR metró projektvezetési tanácsadó konzorcium mellett tanácsadói feladatok (1998-folyamatosan)
 • Debrecen településfejlesztési koncepció, területrendezési tervek közlekedési munkarészei (1999-2001)
 • Budapest szerepe az országos logisztikai rendszerben-tanulmány (1999)
 • Előzetes műszaki és forgalmi megvalósíthatósági tanulmány Debrecen villamos és trolibusz hálózatának továbbfejlesztésére (1999)
 • Záhony és térségének nemzetközi és regionális árufuvarozási-logisztikai szerepe-tanulmány (1999)
 • Nyugat-Dunántúl észak-déli gazdasági és közlekedési tengely fejlesztési koncepciója, közlekedési fejezet (2000-2001)
 • Zemplén 2000 Területfejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, közlekedési fejezetek (2001)
 • Észak-Alföldi régió területfejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program (2001-2002)
 • Debrecen rendezési terve /településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv) közlekedési munkarészei (1998-2002)

Elismerései

 • Építőipar kiváló dolgozója (1971)
 • Kekkonen érem bronz fokozat (a VÁTI és a Finn Városok Szövetsége együttműködéséért, 1976)
 • Munka Érdemrend Ezüst fokozat (1987)
 • Budapestért kitüntető jelvény (1989)
 • Reitter Ferenc-díj (1990)
 • Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (sportvezetői tevékenységért, 2002)
 • Jáky József-díj (KTE, 2003)
 • 2008.   „Fényeslitke Díszpolgára” (2008)

Forrás: K.K.S. önéletrajza; Volt egyszer egy VÁTI

22 írása olvasható a MATARKA-n, 17 munkája található a Lechner Központban