Körmendy Imre

(1951- )

építészmérnök, várostervező
a MUT elnöke
Hild- és Palóczi-díjas

Szakmai életútja

1951-ben született Budapesten. 1975-ben szerezte meg építészmérnöki diplomáját a BME-n. Diplomamunkájával elnyerte a MÉSZ diplomadíját. 1982-1984 között elvégezte a BME Mérnöktovábbképző Urbanisztikai Tanfolyamát. 1995-ben, illetve 2000-ben közigazgatási alap- és szakvizsgát tett.

1975-ben a VÁTI-ban helyezkedett el. 2 évig a Termál Projekt Központi Tervező Osztályon, majd 1977-1986-ig a Településrendezési Irodán volt tervező, majd vezető tervező. Közben, 1980-1982 között a BME Városépítési Tanszékén tudományos ösztöndíjas. Hivatali munkája mellett tervpályázatokon is részt vett, melyek közül kiemelhető a Miskolc, Martintelep – Szirma beépítése (II. díj, 1982) és a Szekszárd, Újváros rehabilitációja (Rosivall Ágnessel, megosztott I. díj, 1983).

1986-1988-ig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főmérnöke volt. 1988-2008-ig a településrendezést irányító (változó elnevezésű és szervezetű) mindenkori minisztérium tisztviselője, különböző beosztásokban, a főmunkatárstól a főosztályvezetőig. 2008-2016-ig a Budapesti Corvinus Egyetem, majd Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék tudományos munkatársa.

A MUT tagja 1995 óta, vezetőségi tagja 2002-2012-ig, elnök 2012-2018-ig, 2018-tól a MUT örökös tiszteletbeli elnöke. A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem tanácsának elnöke 2011-től.

Fontosabb településrendezési tervei

 • Eger településcsoport általános rendezési terve (felelős tervező: K. Ráduly Piroska, 1977-1979)
 • Egerszalók általános rendezési terve (1979)
 • Eger városközpont részletes rendezési terve (1981)
 • Eger fürdőkörnyék részletes rendezési terve (1982)
 • Egerszalók, fürdőkörnyék részletes rendezési terve (1984)
 • Kalocsa általános rendezési terve (1978)
 • Zalaegerszeg, Csácsbozsok részletes rendezési terve (1977)
 • Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Badacsonyörs összevont rendezési terve (1985)
 • Szokolya – Királyrét részletes rendezési terve (1982)
 • Visegrád központ részletes rendezési terve (1982)
 • Szekszárd általános rendezési terve (1983)
 • Szálka összevont rendezési terve (1984)
 • Szálka tókörnyék részletes rendezési terve (1985)
 • Baja lakóterület részletes rendezési terve (G. Korompay Judittal, 1985)
 • Kiskunfélegyháza városközpont részletes rendezési terve (felelős tervező: Korbonits Dezsőné, 1985)

Publikációi

Könyvek, könyvfejezetek, jegyzetek, tanulmányok

 • Építési hatóságok kézikönyve, településrendezés (szerk: Mátrai Ferenc, ÉTK, 1994)
 • Építésügyi jogszabályok, településrendezés (szerk: Kovács Imre, 1998)
 • Építésügyi jogszabályok gyakorlati lexikonja, településrendezési fejezet (szerk: Kovács Imre, 1999)
 • A településrendezés szabályozási kérdései (egyetemi jegyzet, BCE, 2011)
 • Élhető Települési táj – településépítészeti tanulmányok (szerk., BCE, 2012)
 • A beruházások városrendezési kérdései, különös tekintettel a nagyberuházásokra (In.: A jó kormányzásról / elmélet és kihívások, 2012)
 • Városbarát család /Mit tehetünk a környezetünkért? (Körmendyné Érdi Máriával, 2014)
 • Városliget Város Vár – Mindent a maga helyén (szerk. Schneller Istvánnal, MUT 2015)
 • Az 50 éves Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem (szerk. Szendi Zsuzsával, 2017)
 • A kisváros dicsérete (Hörcher Ferenccel, szerk. Tóbiás Krisztián, 2019)
 • Urbanisztikai reflexiók – Gondolatok az emberről, a városról és a világról (MUT, 2021)
 • A településrendezési feladatok ellátása (In: Közigazgatás-fejlesztési füzetek 1. Helyi önállóság és önkormányzati feladatok, 2000)
 • Városi funkciók és építészet – Az építész lehetőségei és felelőssége (In: Lehetőségek és kihívások – válogatás a „Tatabánya 60 éves. Lehetőségek és kihívások” c. konferencia előadásaiból, 2008)
 • Önkormányzatok és az állam szerepe a településtervezésben (In: Településtervezés továbbfejlesztése (elemző tanulmányok), ÉTE 2009)
 • A nagyberuházások városrendezési dilemmái (In: Ormos Imre tudományos ülésszak, BCE, 2010)
 • A települések tagoltsága, mint jellegzetesség és lehetőség (Kanczlerné Veréb Máriával (In: Élhető települési táj – Tudományos közlemények és értekezések, BCE, 2012)
 • Az értékvédelem érvényesítése a települési szabályozásban és fejlesztésben (In: Települési értékvédelem monográfia fejezetei, BCE, 2012)
 • A közlekedés helye, szerepe, feladata a terület- és településrendezésben (egy településtervező szemével) (In: Közlekedésfejlesztés Magyarországon, 2016)
 • A főépítészek és a Magyar Urbanisztikai Társaság (együttműködése) (In: Az állami/területi főépítészi rendszer – 25 év története és dokumentumai, OFK, 2019)

Egyéb publikációi

Több, mint 60 településrendezéssel kapcsolatos írása jelent meg szakmai folyóiratokban (Építész Közlöny, Építésügyi Szemle, Építésügyi Igazgatás, Falu Város Régió, 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat, Városépítés, Műszaki Tervezés, Magyar Építőművészet, Műemlékvédelem, Örökségvédelem, Építészfórum), valamint a szakma eredményeinek ismertetése más újságokban (Új Város, Magyar Nemzet).

Elismerései

 • Palóczi Antal-díj (2010)
 • Év oktatója (BCE Tájépítészeti Karon, 2012)
 • Hild János-díj (2021) – a magyar urbanisztikai gondolkodás és párbeszéd előmozdításáért

Forrás: K. I. önéletrajza

44 írása olvasható a MATARKA-n, 4 munkája található a Lechner Központban