Mezősné Szilágyi Kinga CSc, DLA

(1953- )

tájépítészmérnök
egyetemi tanár
Ormos Imre-díjas

Szakmai életútja

1978-ban szerezte meg diplomáját a Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti Szakán. 1992-ben doktorált, 1996-ban MTA kandidátusi fokozatot (CSc) szerzett, majd 2002-ben habilitált a Szent István Egyetemen. 2014-ben DLA fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolában.

1978-1991 között a BFVT Városépítési Önálló Kutatási Osztályán tudományos munkatárs. 1991-től a Kertészeti és Élelmiszertudományi Egyetem (később Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, újra Szent István Egyetem, majd Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) oktatója: adjunktus (1991-1996-ig), docens (1996-2006-ig), egyetemi tanár (2006-2020). 2011-2018 között a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék vezetője. 2000-2009-ig külügyi, majd oktatási dékánhelyettes, 2012-től 2017-ig a Tájépítészeti Kar dékánja, 2008-tól a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola törzstagja, témavezetője; 2014-től két éven át az iskola vezetője volt. Jelenleg az MTA Kertészeti Bizottság Tájépítészeti albizottságának elnöke.

Aktívan részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai közéletben. 2000-2014 között a European Council of Landscape Architecture Scools (ECLAS) vezetőségi tagja. 2004-2008 között az MTA Településtudományi Bizottság titkára volt. 1997-től az MTA Kertészeti és Élelmiszertudományi Bizottság Tájépítészeti Albizottságának tagja, 2018 óta az albizottság elnöke. 2009-től a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat választott vezetőségi tagja és a Diploma-azonosító Testület tagja.

2000-2005 között a Tájépítészet folyóirat felelős szerkesztője, 2006-2013-ig a 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat felelős szerkesztője, 2013-tól 2020-ig a szerkesztő bizottság elnöke. Több nemzetközi (Sustainability, Land, Forest, etc.) és hazai folyóirat (4D, Tér és Társadalom, stb.) rendszeresen felkért lektora.  

Fontosabb kutatási munkái

 • Belterületi zöldfelületek terhelése, terhelhetősége és a zöldfelületi tervezés korszerűsítése (témavezető: Jámbor Imre, 1995)
 • Környezetterhelhetőségi vizsgálatok módszertani kidolgozása (1997-2000)
 • A közparkok terhelhetőségének vizsgálata – különös tekintettel a rendezvényekre (munkatárs: Nagy Katalin, Fővárosi Önkormányzat, 1998-2000)
 • A gödöllői Grassalkovich kastély parkjának története (1999-2000)
 • The quantitative and qualitative analyses of urban open spaces in various European cities (1999-2003)
 • A budapesti természetvédelmi területek látogatottsága és terhelhetősége (munkatárs: Nagy Katalin, Fővárosi Önkormányzat, 2000)
 • Conservation Plan for the Esterháza Gardens. Example for Adaptation of the English Heritage Conservation Plan Methodology (munkatárs: Ónodi Szabó Lajos, 2001)
 • A fenntartható települési környezet ökológiai, zöldfelületi kritériumai (2004-2006)
 • Az újonnan beépítésre szánt területek biológiai aktivitás értékének meghatározása (munkatárs: Jámbor Imre, 2005-2007)
 • Az angol tájképi kert mozgalom hatása a magyarországi kertépítészetre (2008-2009)
 • Budapesti zöldinfrastruktúra vizsgálatok módszertani fejlesztése használati és városökológiai szempontok alapján 2010
 • Fenntartható fejlődés, élhető települési táj (2010-2012)
 • Történeti fasorok védelme és a megújítás lehetőségei – Nagycenk, Eszterháza (témavezető, 2010-2020)
 • The design history of 19th century public parks in Central and Eastern Europe (2016-2019)
 • Budapest zöldfelületi rendszerének vizsgálata és fejlesztési koncepciója 2016-2020
 • Mőcsényi Mihály tájépítész polihisztor életmű kutatása (2017-2021)

Jelentősebb tervezési munkái

Mintegy 60, különféle jellegű és léptékű tájépítészeti terv szerzője. Közülük néhány jelentősebb:

 • Kerekegyháza szerkezeti és szabályozási terve, tájrendezés és zöldfelületi rendszerterv
 • Budapest Főváros XII. kerület értékvédelmi program, zöldfelületi, táji értékek
 • Budapest Főváros XII. kerület környezetvédelmi program
 • Szombathely, Iseum régészeti park kertépítészeti terve
 • Csesztve, Nyíradony, Soltszentimre műemléki templom rekonstrukció, kertépítészet
 • Svábhegy, Jókai-kert történeti kerti védettségi felterjesztés és kertépítészeti koncepcióterv
 • ProVerde – Budapest zöldfelületi rendszer fejlesztésének koncepcióterve (2006)
 • Gödöllői Királyi kastély felsőkertjének rekonstrukciós terve (2008-2010)  
 • Esztergom, Özicseli Hadzsi dzsámi rekonstrukció, Rózsa-kert kertépítészeti terve
 • Radó Dezső Terv, Budapest zöldinfrastruktúra fejlesztés koncepciója és stratégiai terve (2016-2020)
 • Nagycenk, Széchenyi hársfasor értékőrző megújítási terve (Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, 2019)
 • Eszterháza belső kertek faállományvizsgálat és megújítási koncepció (Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, 2020)

Publikációi

Az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) mintegy 170 tudományos közleményét (folyóirat, cikk, könyv, könyvfejezet) tartja nyilván. Néhány jelentősebb írása:

 • Tájszerkezeti és zöldfelületi konfliktusok a Csepel-szigeten tervezett központi szennyvíztisztító elhelyezése kapcsán (4D, 2006)
 • Az angolkerttől a városi parkig (4D, 2006)
 • „A szőlőtő halhatatlan” (Budapest negyed: lap a városról, 2007)
 • A gödöllői királyi kastély romantikus kertjének rehabilitációja (4D, 2008)
 • From Environmentalism to Liveable Urban Landscape (in: Urban renewal: essays on urban design, szerk. Benkő Melinda, 2011)
 • Egy pusztuló műemlék – a nagycenki hársfasor megújításra vár (Gerzson Lászlóval, Műemlékvédelem, 2011)
 • A kerttörténet és a kertművészet oktatásának és kutatásának száz éve – a Kertészeti Tanintézettől a Tájépítészeti karig (4D: Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat, 2013)
 • Városliget – mikor pendítik a kaszát (Mozgó világ, 2014)
 • A Városliget 200 éve – térszerkezeti és parkhasználati változások egy városi park életében (4D, 2014)
 • A kolozsvári Fő tér és a Szent Mihály templom kertje: városképi megfontolások a Szent Mihály templom megújítása kapcsán (Transsylvania nostra, 2015)
 • Késő modern kertépítészeti örökségünk – 50 éves a budapesti Jubileumi park (4D, 2016)
 • Városi tájépítészet: zöldhálózat és zöldinfrastruktúra kutatások a rekreációs igények és a szociális ellátás tükrében (4D, 2017)
 • A késő modern tájépítészet értékei Mőcsényi Mihály közparktervezési életműve tükrében (4D, 2019)
 • Mőcsényi Mihály – egy tájépítész polihisztor életműve: szerk. + 6 fejezet (Terc, 2021)
 • Living Heritage in the Urban Landscape. Case Study of the Budapest World Heritage Site Andrássy Avenue (társszerzőkkel, Sustainability, 2021)
 • Ecosystem services of hospital gardens – based on microclimate analyses of green and blue garden elements (társszerző, Acta Biologica Marisiensis, 2021)
 • Eszterháza, belső kertek faállomány vizsgálata, értékelése; a hármas fasorok értékőrző megújítási terve (társszerző: Szabó Krisztina, in: Eszterháza kertművészete fehéren feketén, 2021)
 • Garden, the metaphore of responsibility (Vrt in prispodoba / Garden and Metaphor, Ljubljana, 2021)

Elismerései

 • Babérkoszorú ezüst fokozat (Szent István Egyetem, 2001)
 • Egyetemért emlékérem (Budapesti Corvinus Egyetem, 2008)
 • Ormos Imre-díj (Tájépítészeti Kar 2021)

Forrás: Sz. K. önéletrajza; Oktatói önéletrajz (Budapesti Corvinus Egyetem)

36 írása olvasható a MATARKA-n, 42 az Arcanumban