Nagy Ágnes

(1947- )

építész, várostervező
Magyar Urbanisztikáért-díjas

Szakmai életútja

1947-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a BME Építészmérnöki Karán folytatta, diplomáját a Városépítési Tanszéken 1971-ben jeles eredménnyel védte meg. 1971-2004-ig a VÁTI dolgozója, először tervezőként, majd műteremvezetőként, később irodavezetőként. 2005-től 2016-ig a VÁTERV95 Kft. társtulajdonosa és munkatársa – Molnár Attilával együtt.

A szakma szellemi műhelyének számító VÁTI sokoldalú lehetőséget kínált a településtervezés valamennyi ágazatának művelésére: az egész településre kiterjedő fejlesztési és rendezési tervek, a részletes rendezési tervek, műemléki városrészek rendezési terveinek elkészítésére. 1976-ban ENSZ ösztöndíjjal hosszabb tanulmányúton járt Hollandiában, ami megerősítette a városfejlesztés és -rendezés társadalmi, gazdasági összefüggései iránti érdeklődését. Szívesen készített városrehabilitációs terveket olyan vidéki városok (Mosonmagyaróvár, Sárvár, Kiskunhalas, Esztergom) és budapesti kerületek (Ferencváros, Terézváros, Budafok, Csepel) számára is, ahol a fizikai- és funkcionális megújítások szociológiai hatásai is jelentős szerepet játszottak. Több megyeszékhely (Miskolc, Zalaegerszeg) terveit készítette el a szocializmus időszakában – nagyrészt állami finanszírozásra alapozottan – majd ugyanazon városokét a rendszerváltás után is – jelentős részben vállalkozói tőke bevonásával.

Az 1990-es évektől sokat foglalkozott a barnamezős területek rehabilitációjával, a felhagyott ipari és honvédségi területekben rejlő fejlesztési potenciál kiaknázási lehetőségeivel. Ugyancsak részt vett a nagyléptékű infrastrukturális beruházások, autópályák (M7, M3, M8, M6) területfejlesztő hatásainak, valamint az EU csatlakozás határmenti térségekre várható hatásainak feltárásával is. Az EU csatlakozás óta a településfejlesztés számára felhasználható pályázati támogatások elnyerésében több városnak is (Kiskunhalas, Budapest, XI. kerület) segítséget nyújtott városközpont rehabilitációs tervek készítésével. A nagyobb területre kiterjedő térségi tervezésben összefüggő ökológiai (Balaton part menti települések) vagy gazdasági térségek (Záhony különleges gazdasági övezet), valamint kistérségek terveinek elkészítésében vett részt. Az 1996-ra Budapestre vízionált világkiállítás tervezése közben – a Sevillai világkiállításon tett tanulmányút után – érdeklődése a klímaváltozás és a városrendezés összefüggései felé fordult: a városi hőszigetek mérséklése, a városi mikroklíma alakítása az integrált településfejlesztési stratégiák (pl. Szolnok) készítése során jelentős hangsúlyt kapott.

Meghívás alapján esetenként előadott a BME szakmérnöki kurzusain, illetve a Szent István Egyetem nappali tagozatán. Néhány évig várostervezési gyakorlatvezető volt a Műegyetem Útépítési tanszékén. Több ízben tartott előadást hazai és külföldi szakmai konferenciákon a városrehabilitációs tervezés, ipari műemléki együttesek védelme, térinformatikai szabályozási tervek készítése témakörben.

Jelentősebb tervezési munkái

Területrendezési, területfejlesztési tervek

 • Az M6-M56 autópálya társadalmi, gazdasági, terület- és településfejlesztési, környezeti hatásainak elemzése, a nyomvonalváltozatok közötti választási javaslatok megalapozása (1999)
 • Az EU csatlakozás várható hatása a – schengeni- ill. belső határrá váló – országhatár menti térségekre (2000)
 • Az M8 autópálya dunántúli szakaszának társadalmi, gazdasági, terület- és településfejlesztési, környezeti hatásainak elemzése, a nyomvonalváltozatok közötti választási javaslatok megalapozása (2001-2002)
 • A sárbogárdi kistérség településeinek összehangolt tervezése (2004-2005)
 • A kisbéri kistérség több településének összehangolt fejlesztési és rendezési terve (2006-2007)
 • Záhony különleges gazdasági övezet 16 településének térszerkezeti terve, településfejlesztési koncepciója és településszerkezeti terve (2007-2010)

Településrendezési – fejlesztési tervek

 • Budapest, Külső-Józsefváros rehabilitációs rendezési terve (1994)
 • Budapest, XII. kerület (Hegyvidék) kerületfejlesztési terve (1995)
 • Budapest, Középső Ferencváros vállalkozói alapon lebonyolítható rehabilitációs részletes rendezési terve (1995)
 • Budapest, XXI. ker. a volt Csepel Művek és környéke privatizáció utáni iparterületi revitalizációs és rehabilitációs terve (1995-1997)
 • Budapest, XII. ker. MOM-Park üzleti negyed szabályozási terve (1998)
 • Budapest, XXII. ker. (Budafok-Budatétény-Nagytétény) fejlesztési terve (1998)
 • Budapest Belső-Terézváros lakásprivatizáció utáni rehabilitációs szabályozási terve (2001)
 • Budapest, Gülbaba türbe és környéke szabályozási terve (2002)
 • Zalaegerszeg városfejlesztési koncepciója, településszerkezeti és térinformatikailag feldolgozott szabályozási terve (1997/2003)
 • Dorog településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és térinformatikai szabályozási terve (2001-2002)
 • Miskolc városrendezési tervei (városépítési koncepció, településszerkezeti terv, térinformatikai szabályozási terv és építési szabályzat 2001-2004)
 • Sárvár településfejlesztési koncepciója településszerkezeti terve és térinformatikai szabályozási terve (2002-2004)
 • Budapest, Szent Gellért tér szabályozási terve a 4-es metró kapcsán (2005)
 • Esztergom Kertváros szabályozási terve (2006-2007)
 • Esztergom Déli városrész szabályozási terve (2006-2007)
 • Mosonmagyaróvár város fejlesztési koncepciója az EU csatlakozás térségi hatásainak figyelembevételével és a településszerkezeti és térinformatikai szabályozási tervek (2007-2008)
 • Budapest XI. kerület Bartók Béla úti kulturális városközpont megvalósíthatósági tanulmánya és intézkedési terve (2008)
 • Budapest XI. kerület Újbuda Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008)
 • Szolnok Integrált Településfejlesztési Stratégia (Molnár Attilával 2014)
 • Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégia (2014)

Egyéb munkák

 • Balaton vízpart rehabilitációs szabályozási tervek a Balaton törvény alapján (2002-2004)
 • Az Országos Környezeti Kármentesítési Program és a „barnamezős beruházások” kapcsolatrendszerének kialakítását szolgáló stratégiai terv megalapozása (2003-2004)

Publikációi

Írásai jelentek meg szakmai folyóiratokban (Területrendezés, Városépítés, Borsodi szemle, Településfejlesztés, Falu Város Régió, Műemlékvédelem, Magyar építőipar).

Elismerései

 • Magyar Urbanisztikáért díj (1998)

Forrás: N. Á. önéletrajza

8 írása olvasható a MATARKA-n, 513 munkája található a Lechner Központban