Ottlik Gábor

(1932-2019)

építészmérnök, tisztviselő
Pro Régió-díjas

Szakmai életútja

1932-ben született Budapesten. A budapesti bencés gimnáziumban érettségizett. 1955-ben szerezte meg építészmérnöki diplomáját a budapesti Műegyetemen. 1955-1970-ig a Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Osztályán előadó, majd 1970-1974-ig az ÉVM Területrendezési Főosztályán főelőadó. 1974-1977-ig a Pest Megyei Tanácsi Tervező Vállalat Településtervezési Osztályának vezetője. 1977-ben visszatért minisztériumi munkájához, az ÉVM – majd jogutódjai – településfejlesztésért és -rendezésért felelős főosztályainak helyettes osztályvezetőjeként, 1992-ig. 1992-2005 között a Közép-Magyarországi Területi Főépítészi Irodán vezető főtanácsos volt.

Munkássága

Pályájának kezdetén (1960-1965 között) kisebb lakóházakat, hétvégi házakat tervezett (magántervezésben) és tervpályázatokon is részt vett, társtervezőkkel. Díjazott tervpályázatai: Óbuda városközpont (III. díj, 1957), Strandfürdő (II. díj, 1961), Idegenforgalmi ötletpályázat (III. díj, 1965). 1972-ben két hónapig ösztöndíjas volt a Római Magyar Akadémián. Előadásokat tartott a BME Mérnöktovábbképző tanfolyamain és az ÉTE-ben, valamint külföldön, nemzetközi rendezvényeken (Damaszkusz, Prága, Dublin, Varsó, Sendai). A 90-es években a Fővárosi Tervtanács állandó tagja volt.

Aktívan részt vett a MUT különböző bizottságainak tevékenységében, 1991-1994 között tagja volt az elnökségnek is. Az IFHP (FIHUAT) nemzetközi szervezetében a MUT képviselőjeként a vezetőség magyar tagja volt 1989-1999 között, tevékenységéért 1996-ban megkapta az IFHP emléklapját és plakettjét. 1982-től kezdeményezője és éveken át egyik szervezője volt az Észak-Magyarországi Urbanisztikai Konferenciák szakmai rendezvényeinek, valamint 1989-ben egyik alapító tagja az azóta is eredményesen működő Csereháti Településszövetségnek.

Publikációi

Írásai jelentek meg szakmai folyóiratokban (Városépítés, Településfejlesztés, Falu Város Régió), melyeknek szerkesztőbizottsági tagja is volt több éven keresztül.

Elismerései

  • Az Építőipar Kiváló dolgozója (1966)
  • BM Miniszteri Tanácsosi Aranygyűrű (1991)
  • Pro Régió-díj (1993)

Forrás: Magyar Építész Kamara weboldala; O. G. önéletrajza

11 írása olvasható a MATARKA-n