Dr. Pap József

(1934- )

építészmérnök, várostervező
városépítés-városgazdasági szakmérnök

Szakmai életútja

1934-ben Fegyverneken született. Az általános iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot Szolnokon és Budapesten végezte. Felsőfokú tanulmányait 1953-1958 között a Harkovi Építészmérnöki Intézetben végezte, itt szerezte meg diplomáját az Ipari-, Köz- és Lakóépület Karon. Diplomáját 1965-ben a budapesti Műegyetem honosította. 1982-ben a Műegyetem Építészmérnöki Karán városépítés-városgazdasági szakmérnöki oklevet, majd ugyanitt 1987-ben Városi közlekedés szaktudományból műszaki doktori címet is szerzett (disszertációjának témája: „Pécs történeti városrészeinek rekonstrukciós feladatai a városszerkezet-korszerűsítés egészével összefüggésben” volt).

1958-1992 között a Dél-dunántúli Tervező Vállalatnál (PÉCSITERV) városrendezési tervező, majd szakosztályvezető, végül városrendezési szakági főmérnök volt. 1993-2011 között a Városterv Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt. ügyvezetője, irányító tervezője. Emellett Az ÉVM megbízása alapján 1967-től 1969-ig Baranya és Tolna megyékben, valamint Pécs Megyei Jogú Városban (főépítész helyettesi felhatalmazással) ellátta a területi főépítészeti teendőket. 1969-1976 között ugyanezen a területen a Városrendezési Tervtanács, majd 1976-1982 között a Városrendezési és Építéstervezési Tervtanács titkára volt, most már Somogy és Zala megyékre is kiterjedő hatáskörrel.

Fontosabb településrendezési munkái

Pécs város általános rendezési terve

 • Az 1971-ben jóváhagyott általános rendezési terv felülvizsgálata és új tervezési program készítése (1980-1984)
 • A jóváhagyott program alapján általános rendezési terv készítése Pécs és a városkörnyék 30 településére (társtervezők: Hübner Mátyás, Juhász Jenőné, Fortvingler László, Tóth Mihályné, Zámbó Terézia, 1984-1986)
 • A terv korszerűsítése Pécs város igazgatási területére, új településszerkezeti és szabályozási tervek (1992-1994)
 • Új, digitális feldolgozású, egységes településrendezési terv (Szakács Józseffel, 2008)

Részletes rendezési, illetve beépítési tervek Pécsett

 • Papkerti terület részletes rendezési terve (Meszesi városrész, 1989)
 • Pécsbánya részletes rendezési terve (1998)
 • Pécsújhegy szabályozási terve (1999)
 • Siklósi városrész (Megyerváros) részletes rendezési terve (Tóth Zoltán team vezető, társtervezőkkel, 1974)
 • Siklósi városrész 2. sz. egység beépítési terve (Dénesi Ödönnel, 1975-1980)
 • Siklósi városrész 3, 4, 5. sz. egységek beépítési terve (1975-1980)
 • Málomi városrész (Rózsadomb) részletes rendezési terve (teamvezető, 1981)
 • Málomi városrész beépítési terve (Hübner Mátyással, 1982)
 • Postavölgy részletes rendezési terve (1985)
 • Tüskésrét részletes rendezési terve (társtervezővel, 1989)
 • Alsómakár részletes rendezési terve (1994)
 • Bolgárkert városrész részletes rendezési terve (1995, 1998)
 • Damjanich utca és környéke szabályozási terve (2001)

Baranya megye területén

 • Abaliget – Orfű – Mecsekrákos egyszerűsített általános rendezési terve (1964)
 • Orfűi üdülőterület részletes rendezési terve (társszerző, 1965 és 1968)
 • Kozármisleny összevont rendezési terve (1967)
 • Himesháza üdülőterület részletes rendezési terve (1993)
 • Feked, Szebény, Véménd, Máriakéménd, Almamellék, Csebény községek településrendezési terve (2004-2007)

Tolna megye területén

 • Dombóvár egyszerűsített általános rendezési terve (1967)
 • Tamási egyszerűsített általános rendezési terve (1968)
 • Tolna összevont rendezési tervének korszerűsítése (1992)
 • Tolna, volt szovjet laktanya és környéke részletes rendezési terve (1995)
 • Szekszárd, Mérei út környékének részletes rendezési terve (1966)
 • Szekszárd városközpont részletes rendezési terv módosításai (1971 és 1975)
 • Szekszárd, Bakta domboldal részletes rendezési terve (1975)
 • Szekszárd, Alsóváros részletes rendezési terve (1987)
 • Szekszárd, Miklósváros részletes rendezési terve (1994)
 • Szekszárd, Ipari park helykijelölési tervei (1998)
 • Tolna, Szedresi úttól délre eső terület szabályozási terve (2002)

Díjazott tervpályázatok

 • Pécs – Havihegy rendezése (1972) – III. díj
 • Kaposvár városközpont déli részének rendezése (társszerző, 1984) – II. díj
 • Szekszárd Északi városrész rendezése (társszerző) 1984 – I. díj     1984
 • Ózd városközpont rendezése (társszerző, 1984) – I. díj
 • Dorog város környezetrendezése (társszerző, 1988) – I. díj
 • Gyula új szabadidő és idegenforgalmi központ (társszerző, 1988) – III. díj

Publikációi

Az MTA Dunántúli Tudományos Intézete megbízásából készítette el „A pécsi agglomeráció fejlődése” című tanulmányát 1973-ban, majd a „Pécs szerkezeti egységeinek urbanisztikai, városrendezési szempontú értékelése, a hátrányos helyzetű területek lehatárolása” című tanulmányát 1986-ban. Néhány írása megjelent szakmai folyóiratokban is:

 • Pécs általános rendezési terve (Műszaki Tervezés, 1971)
 • Orfű és Abaliget (Juhász Jenőnével, Területrendezés, 1974)
 • Szekszárd általános rendezési terve (Területrendezés, 1974)
 • A területgazdálkodás problémái Szekszárd példáján (Területrendezés, 1978)
 • Pécs általános rendezési terve (Gömöry Jánossal, Magyar Építőipar, 1987)
 • Tüskésrét részletes rendezési terve (társszerzővel, Pécsi Műszaki Szemle, 1990)

Elismerései

 • Építőipar Kiváló Dolgozója (1962)
 • „A felszabadult Dombóvárért” emlékplakett (1969)
 • Építőipar Kiváló Dolgozója (1975)
 • „Városháza emlékérem” (Pécs, 2005)

Forrás: P. J. önéletrajza; matarka; Lechner Központ

1 írása olvasható a MATARKA-n; 113 munkája található a Lechner Központnál