Reile Géza

(1918-1977)

várospolitikus, városvezető
Kecskemét tanácselnöke
Hild-díjas

Szakmai életútja

1918-ban született Baján. Középiskolai tanulmányai után államigazgatási szakképesítést szerzett. 1941-ben Bátmonostorra került, ahol először segédhivatalnok, majd díjnok lett. A háború után Bátmonostoron községi jegyző, majd Vaskúton vezető jegyző, 1950-től a tanács végrehajtó bizottságának elnöke lett. Ekkor szerzett országos hírnevet a községfejlesztésben. 1954-1960-ig Kiskunhalas Városi Tanácsának elnöke volt. Tevékenységéről „Községpolitika, városfejlesztés Kiskunhalason” címmel számolt be az „Állam és igazgatás” folyóiratban 1960-ban. 

1961-ben Kecskeméten megválasztották a városi tanács elnökévé, és ezt a munkakört 12 éven keresztül, 1973-ban történt nyugdíjba vonulásáig látta el. Városfejlesztő tehetsége a kecskeméti évek alatt teljesedett ki. Jelentős közműfejlesztések (elektromos- és vízvezeték-hálózat), és közterület-fejlesztések valósultak meg, megindult a tömeges lakásépítés, ipari üzemek létesültek. A város főterének a megújítása is megkezdődött a tér építészeti arculatának rendezésével, a hajdani zsinagóga épületének felújításával, a környező épületek homlokzatainak rendbetételével. A Kéttemplom-köz lett az ország első sétálóutcája, amely abban az időben merész kezdeményezésnek számított. Megépült az új Megyei Tanács épülete, és fejlődésnek indult a körülötte fekvő városrész. A köztemetőt rendezték, közművesítették, elkezdték fásítását. Ekkor vetették meg az alapjait az új megyei kórháznak, a strandnak és fedett uszodának. Tevékenységének idejét a kecskemétiek a város „második aranykorának” tekintik, amikor is alföldi mezővárosból ipari várossá nőtte ki magát Kecskemét.

Nyugdíjba vonulása után a METESZ megyei titkáraként vett részt a megye közéletében.

Elismerései, emlékezete

  • Hild János-díj (1972) – „több mint 25 éves tanácsi vezetői tevékenységéért, különösen Kecskemét város fejlesztésének elősegítéséért”
  • Szocialista Munkáért Érdemérem (két alkalommal)
  • Munka Érdemrend (ezüst és arany fokozat)
  • 25 éves Felszabadulási Emlékérem
  • Kecskemét Városért
  • Kodály Zoltán emlékérem
  • 1988-ban emléktáblát avattak tiszteletére a Kápolna u. 6. szám alatt
  • Kecskeméten utcát neveztek el róla

Forrás: Kecskeméti Köztemető, hiros.hu; lokál; Hírös Naptár

2 írása olvasható a MATARKA-n