Dr. Szaló Péter

(1954- )

építészmérnök, regionális tervező
helyettes államtitkár, elnök, főtanácsadó
Pro Régió-díjas

Szakmai életútja

Győrött született, 1954-ben. A BME Építészmérnöki Karán végzett 1978-ban. Közben 1975-1976-ban a legendás koncerteknek teret adó (lásd például a Syrius együttest) Bercsényi Klub vezetője volt. 1988-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdasági egyetemi doktori címet szerzett. 1994-ben a Cambridge University Land Use Summer School, 1995-ben pedig a Reinventing Goverment Washington-i továbbképzésen vett részt.

Konzulense, Baráth Etele meghívására kezdett dolgozni a VÁTI Regionális Tervezési Irodáján (1978-1979 között tervező gyakornokként, 1979-1986 között tervezőként). 1986-ban vezető tervező lett. Részt vett térségi és országos területfejlesztési koncepciók, tervek készítésében, országos kutatások irányításában. Felelős tervezője volt a Bős-Nagymaros vízlépcsőrendszer területrendezési terve felülvizsgálatának, amiről a beruházás újraindításakor, az osztrák hitelszerződés aláírásakor lemondott. 1986 és 1990 között az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos kutatójaként a társadalom térbeli szerkezete és az ipar területi struktúrája kutatásában vett részt.

1990-1991 között főosztályvezetőként részt vett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium kialakításában. 1991-1995-ig területfejlesztési helyettes államtitkárként az elmaradott térségek felzárkóztatási programját, a Kelet-Magyarországi gázprogramot és a Területfejlesztési Alap rendszerének kialakítását koordinálta. 1995-1998 között területfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkár. Ebben az időszakban dolgozták ki a területfejlesztési törvényt és végrehajtási rendeleteit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló új törvényt.

1998-2002 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. Ezen időszak feladata volt a felkészülés az EU strukturális alapjai fogadására, a tárgyalások lefolytatására, valamint az intézményrendszer továbbfejlesztésére. (Az Orbán és a Meggyesi kormányok alatt is tagja volt az EU csatlakozásról tárgyaló delegációnak.) Ekkor kezdődött meg a Területi Információs Rendszer kialakítása, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló törvény elfogadtatása is. 2002-2003 között a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala szakmai elnökhelyettese. 2004 elején az uniós támogatások koordinálására megalakult a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, melynek elnöke lett. Ekkor készítik elő a 2. Nemzeti Fejlesztési Keretstratégiát. 2006-2008 között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési és építésügyi helyettes államtitkára, illetve szakállamtitkára.

2008-2010 között a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára. Irányításával készülnek az építésügyi kódexek és a lánctartozás megelőzését szolgáló szabályok. 2010-2014 között a Belügyminisztérium építésügyi helyettes államtitkára, ellátja a településfejlesztés terén az EU elnökség feladatait. A Lipcsei Karta – melynek előkészítésében részt vett – hazai alkalmazására módszertant adnak közre, illetve koordinálja a járásszékhelyek integrált településfejlesztési stratégiái kidolgozását.

2014-től a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadója, a tárca beruházásai előkészítésben vesz részt. Tagja a MUT-nak és a Magyar Közgazdasági Társaságnak. A Közbeszerzési Tanács tagja, a Területi Statisztika folyóirat főszerkesztője.

Jelentősebb munkái

 • Az ország térszerkezete és a komplex energiarendszer szerkezete összefüggéseinek kutatása, tervezése (1983)
 • Az ország területi iparszerkezete kutatása és tervezése (1985)
 • Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer térsége Területrendezési Tervének felülvizsgálata (1986)
 • A szocialista ipar térbeli szervezeti kapcsolatai és változása (1988)
 • Az 1996. évi XXIII. törvény a területfejlesztésről és rendezésről (1996)
 • Országos Területfejlesztési Koncepció (1998)
 • Országos Fejlesztési Koncepció (2003)

Publikációi

Több mint ötven magyar és idegen nyelvű írása jelent meg szakmai folyóiratokban (A falu, Tér és társadalom, Gazdaság, Vezetéstudomány, Comitatus, Műszaki tervezés, Városi közlekedés, Falu Város Régió, Területi statisztika, Magyar közigazgatás, Beszélő, Ellenőrzési figyelő, Szín, Területi statisztika, 4D: tájépítészeti és kertművészeti folyóirat, Magyar napló, Icomos Híradó, Építésügyi Szemle), illetve könyvekben. Közülük a jelentősebbek:

 • Új tendenciák a falusi iparban I.-III. rész (Barta Györgyivel és Rechnitzer Jánossal, A falu, 1988)
 • A területi politika elvei, céljai, feladatai (Szala Endrével, Építésügyi szemle, 1991)
 • L’évolution de l’espace industriel en Hongrie (L’Espace géographique, 1992)
 • A területfejlesztés feladatai (Comitatus, 1994)
 • Demographic and Social Aspects of Europen integration (In: Towards a New European Space, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, 1995)
 • A területi politika koncepciója (In: A településfejlesztés elmélete és gyakorlata, Magyar településfejlesztési kézikönyv és adattár, CEBA, 1996)
 • Transfrontier cooperation between Member States of the European Union and other States fo greater Europe (In: The regional planning of greater Europe in cooperation with the countries of Central and Eastern Europe, Council of Europe – European Comission, 1996)
 • New Steps for Regional Development in Hungary (EUREG European Journal of Regional Development, 1997)
 • New developments and policies in Hungary (In:EU Accession and Regional Development, Netherlands Economic Institute, 1998)
 • A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeli feladatai (Magyar Közigazgatás, 1999)
 • A régió – az ezredforduló kihívásai a területfejlesztésben (In: Urbanisztika 2000, Akadémia Kiadó, 1999)
 • Az Európai Unió és Magyarország strukturális politikája (In: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció, Osiris, 2000)
 • Preparation of Hungarian Regional Policy for EU Accession (In: The Region, Akadémia Kiadó, 2003)
 • A magyar és az európai területfejlesztés jövője (In: A területi kutatások csomópontjai, MTA RKK, 2010)
 • Érzület (Polisz, 2011)
 • Település- és területi tervezés (In: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak, Budapesti Corvinus Egyetem, 2013)
 • A helyi cselekvés (JAK Füzetek 38) huszonöt év távlatából (In: Falumitológiák, faluvalóságok félszáz év magyar irodalmában, MMA, 2014)
 • Az ember lábanyoma (Magyar Szemle, 2020)
 • Hogyan szolgálja a területpolitika a fenntarthatóságot? (In: Az externáliáktól a fenntarthatóságig, BME, 2020)

Elismerései

 • Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje (1994)
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért Díj (1994)
 • ÉTE Díj (1997)
 • Tudomány Mécsese – A regionális kutatásokért (MTA RKK, 2006)
 • Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendje Tiszti fokozat (2011)
 • Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagja (2020)

Forrás: Sz. P. önéletrajza, 2010-2014.kormany.hu

44 írása található a MATARKA-n, 6 munkája található a Lechner Központban