Szirmai Viktória DSc

(1944-)

(város)szociológus
egyetemi tanár, az MTA Doktora
Széchenyi-díjas

Szakmai életútja

1944-ben született Budapesten. 1969-ben szerezte meg filozófia-történelem szakos diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1976-ban ugyanitt szerzett doktori címet “A helyi társadalmi környezet fogalma” című disszertációjával. Később további tudományos fokozatokat is megszerzett:

 • 1985-ben a szociológiai tudomány kandidátusa (PhD) fokozatot “Az új városfejlesztési stratégiák társadalom- és életmód-alakító törekvései” című kandidátusi értekezésével (MTA)
 • 1997-ben a “Habil” címet “Az újvárosfejlesztési-tervezési stratégiák társadalmi következményei” című habilitációs értekezésével (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem)
 • 1998-ban a szociológiai tudományok doktora (DSc) fokozatot “A környezeti érdekek érvényesülését meghatározó társadalmi mechanizmusok Magyarországon” című akadémiai doktori értekezésével (MTA)

1969-1988 között az MSZMP Politikai Főiskolája Szociológiai tanszékén oktató. 1988-1998-ig az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, műhelyvezető. 1998- 2013 között az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadója, műhelyvezetője.

2000-2011-ig az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete Közép-dunántúli Kutatócsoportjának (Székesfehérvár) tudományos tanácsadója, majd osztályvezetője. 2005-2021 között a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola (ma Egyetem) Város és Regionális Tanulmányok Tanszék vezetője, egyetemi tanár.

2008-2012 között meghívott egyetemi tanár a Bécsi Egyetemen, ahol a 4CITIES UNICA EUROMASTER in URBAN STUDIES Program keretében előadásokat tartott és a magyarországi terepmunkákat vezette. 2013-tól az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora. 2017-2020 között a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi kar felkérésére kutatás vezető.

Rendkívül széleskörű hazai és nemzetközi szakmai-társadalmi szerepvállalása, melyek közül a legfontosabbak:

 • az MTA Regionális Tudományos Bizottság (RTB) tagja 1990 óta, alelnöke 2011-2016 között
 • az MTA RTB keretében „Város és városrégiók” albizottság vezetése
 • az MTA Településtudományi Bizottság tagja 1994-től, elnöke 2002-2010 között
 • a MUT tagja 1990-től (a Választmány tagja 1994-1997)
 • a Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja (elnöke 2001-ben)
 • VAHAVA Tudományos Tanács tagja 2003-2007 között
 • Sixth Framework Programme. Governance for Sustainability (G-FORS) tanácsadó testületi tag 2006-2012 között

Publikációi

Mintegy 50 év alatt végzett kutatási tevékenysége rendkívül széles spektrumot fed le. Elemezte a térbeli társadalmi folyamatokat, az egyenlőtlenségeket, a konfliktusokat, a versenyképességet városi és regionális szinten egyaránt. Foglalkozott a társadalmi jól-lét kérdéseivel, az új városok problematikájával, a globalizáció és a klímaváltozás térbeli társadalmi hatásaival. Szociológiai szempontból vizsgálta a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a lakossági részvétel kérdéseit. Kutatásainak eredményeit gazdag publikációs tevékenységében ismertette.

Önálló kötetei

 • “Csinált” városok (Gyorsuló Idő sorozat, Magvető Kiadó, Budapest, 1988)
 • Budapest. A Central European Capital (World Cities Series) (Enyedi Györggyel, Belhaven Press, London, 1992)
 • A környezeti érdekek Magyarországon (Pallas Stúdió, Budapest, 1999)
 • A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Hogyan lehetnek a magyar nagyvárosok versenyképesebbek? (szerk. Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest 2009)
 • Urban Sprawl in Europe: Similarities or Differences? (ed., Aula Kiadó, Budapest, 2011)
 • Metropolitan Regions in Europe (Fassmann H. eds., Austrian–Hungarian Action Fund, Budapest – Wien, 2012)
 • A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé (szerk., Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár, 2015)
 • From Spatial Inequalities to Social Well-being (Kodolányi János University, Székesfehérvár, 2015)
 • Artificial Towns’ in the 21st Century. Social Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe (HAS Centre for Social Sciences Institute for Sociology, Budapest, 2016)
 • Városok és városlakók: A befogadó és a kirekesztő városok (Budapest, Corvina Kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2019)
 • Középvárosi társadalmak. Egy új innovatív városfejlesztési modell megalapozása (Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 2020)

Egyéb publikációi

Írásainak, tudományos esszéinek, cikkeinek száma többszázra tehető, amelyek tudományos folyóiratokban (Tér és társadalom, Magyar tudomány, Szociológiai szemle, Társadalmi szemle, Társadalomkutatás,) és más szaklapokban (Városépítés, Építésügyi szemle, Élet és tudomány, Valóság, ÖKO/Ökológia Környezetgazdálkodás Társadalom, Beszélő, Ma&Holnap, Klíma-21 füzetek, Society and Economy, Kultúra és közösség, Regional statistics, Máltai tanulmányok) jelentek meg. Több írása megjelent angol, és francia nyelven is. Jelentősebb esszéi:

 • A nagyváros szélén: a városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái (Tér és társadalom, 2011)
 • The social well-being issues of the European urbanisation stages and the possibilities of their management by the creation of spatial configurations (DETUROPE: Central European Journal of Tourism and Regional Developement, 2014)
 • Az új városi urbanizációs modell szocialista és/vagy globális természete (Tér és társadalom, 2017)
 • Társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység, társadalmi jóllét (Máltai tanulmányok, 2019)

Elismerései

 • Széchenyi díj (2008) ­– „a hazai településtudomány és környezetszociológia területén elért tudományos eredményeiért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő munkásságáért”

Források: Sz. V. önéletrajza; Fotó: Kiss Péter

36 írása olvasható a MATARKA-n, 8 munkája található a Lechner Központban, 248 írása a Magyar Tudományok Művek Tárán