Dr. Tapolczai Jenő

(1911-1976)

jogász
várospolitikus, tanácselnök
Hild-díjas

Szakmai életútja

1911-ben született Budapesten. Szabómesterséget tanult, majd tisztviselő volt. 1930-tól vett részt a munkásmozgalomban. 1945–1948-ig Kispest polgármestere. Jogot végzett a Pécsi Tudományegyetemen, diplomáját 1952-ben kapta meg. 1953-tól Sztálinváros (1961-től Dunaújváros) Városi Tanácsának, 1967-től a Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 1962–1966 között az MSZMP Központi Bizottságának póttagja, majd 1966–1975 között tagja volt. Életére és munkásságára az „Egy elnök naplója” című könyvében emlékezik vissza, amely halála után, 1977-ben jelent meg.

Elismerései

  • Szocialista Hazáért Érdemrend
  • Munka Vörös Zászló Érdemrend arany fokozata
  • Hild János-emlékérem (1974) – „sok évtizedes kimagasló várospolitikai működésének elismeréseként”

Forrás: Arcanum; Perlai Rezső nekrológja (Állam és igazgatás 1977/1)

1 cikke olvasható a MATARKA-n