Vajdovichné Visy Erzsébet PhD

(1942- )

nyelvész, geográfus, teológus
kutató, egyetemi oktató
főosztályvezető

Szakmai életútja és munkássága

1942-ben született Budapesten. Személyében testesíti meg az élethosszig tartó tanulás példáját. 1960-1965 között elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán az angol-orosz-népművelés szakot. 1968-ban az Oxford University Nyári egyetemének hallgatója volt „17th Century English History and Literature” témában, 1970-ben pedig az amerikai George Washington University nyári kurzusán regionális tervezést hallgatott. 1972-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi doktorátust szerzett angol irodalomból. 1976-1981 között az ELTE Természettudományi Karán a geográfus szakot is elvégezte. Majd ismét külföldön szerzett tapasztalatot, illetve nyári egyetemen tanult: 1990-ben University of Bristol (Fellowship in Public Administration), illetve 1993-ben Cambridge University Summer School (European Land Policy). 1994-ben pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológiából abszolutóriumot szerzett. PhD fokozatát 2006-ban a Szent István Egyetemen védte meg környezet-tudományból.

Diplomájának megszerzése után, 1965-től a BME Városépítési Tanszékén helyezkedett el, ahol dokumentátor, könyvtáros volt 1972-ig. Emellett kutatással is foglalkozott: a századforduló városépítészetével, Palóczi Antallal, a XX. századi amerikai szuburbanizációval, városközpontok rekonstrukciójával, regionális bevásárló központokkal, a városszerkezet átalakulásával, valamint a város és regionális tervezés elméletének és gyakorlatának összefüggéseivel.

1972-1990 között a VÁTI Tudományos Irodáján tudományos munkatárs, főmunkatárs, majd osztályvezető. Itt foglalkozott városökológiai elemzéssel, a regionális és településtervezés környezetvédelmi követelményeivel, a Balaton üdülőkörzet területfelhasználásával összefüggő környezeti konfliktusokkal, struktúra-tervezéssel, a középtávú területfejlesztési tervek érvényesülésével, a keleteurópai szocialista országok tervezési modelljével (a „szocialista várossal” és az agglomerációk kialakulásával), valamint a területi és a településtervezés korszerűsítésének szempontjaival. Részt vett „A gazdasági szerkezetváltozás területi hatásai” című ENSZ EGB nemzetközi összehasonlító kutatásban is. Néhány fontosabb (Intézeti Nívódíjjal kitüntetett) munkája (társtervezőkkel):

 • Budapesti agglomeráció fejlesztési problémái (1978)
 • A hosszútávú településfejlesztés elvei (1982)
 • Országos Területrendezési Keretterv (1988)
 • A hosszútávú terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (1990)
 • A magyar településrendszer alakulása és jövője az európai urbanizálódási trendek tükrében (1991)

1990-ben az MUT Urbanisztika című hírújságjának első évfolyamát társszerkesztette. 1991-ben a BME Városépítési Tanszékén egyetemi adjunktusként a városépítés-városgazdaság szakmérnök oktatás előkészítése, megszervezése és levezetése volt a feladata.

1991-1994 között a KTM Kutatás- és Oktatásszervezési Főosztályának vezetőjeként irányította a környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési kutatásokat, a környezeti oktatás stratégiájának kialakítását, valamint az alap-, közép- és felsőfokú, valamint posztgraduális környezeti oktatási programok szervezését.

1994-ben visszatért a VÁTI Kht.-ba, ahol a Területi Tervezési Iroda igazgatója volt 2001-ig. Fő feladatai voltak: a területrendezési tervezési jogszabályok megalapozása, az Országos Területrendezési Terv (OTT), valamint a dunai-adriai térség országai fenntartható területi fejlesztési stratégiájának kidolgozása. 2001-2004 között a VÁTI Kht. nemzetközi igazgatójaként irányította az OTT egyeztetését a szomszédos országokkal.

2004 óta egyéni vállalkozóként felsőoktatási és szakmai tanácsadó tevékenységet folytat. Ennek keretében részt vett:

 • a határ menti térségekre készített közös tanulmánytervek kidolgozásában, a szomszédos országok tervezőivel
 • több nemzetközi szervezet (Európa Tanács – CEMAT, ENSZ EGB, OECD, KEK) munkájában, a magyar részvétel szakmai előkészítésében
 • több nemzetközi program előkészítésében (ESPON 2006, ESPON 2013), valamint a szemináriumokon és regionális konferenciákon
 • az EU Területi Agendája című dokumentum (Lipcse, 2007) előkészítésében, véleményezésében és felülvizsgálatában
 • Steering Committee tagként több projekt kidolgozásában
 • szakértőként az EU INTERREG URBACT programja kommunikációs munkájában, a Lechner Tudásközpont keretében (2013 óta)

Mindezek mellett oktatott a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának településmérnök szakán (2007-2010), a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskoláján (2007-2011), az Általános Vállalkozási Főiskolán (2008-2011), valamint 2005 óta a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszéken. A szociálpolitika területén is több szervezet munkájához, illetve programokhoz járult hozzá. Tagja az MTA Építészeti Tudományos Bizottságának, valamint megszűnéséig a Településtudományi Bizottságnak. 1989 óta a bencés oblátus közösség tagja. 

Fontosabb publikációi

Számos írása jelent meg nemzetközi és hazai folyóiratokban (pl. Településtudományi közlemények, Városépítés, Területrendezés, Településfejlesztés, Falu Város Régió), konferencia- és egyéb kiadványokban. Szakmai fordítói tevékenysége is jelentős: részt vett a brit Royal Town Planning Institute (RTPI) ’Planning Horizon’ sorozata több kiadványának magyarra fordításában. Néhány jelentősebb publikációja:

 • Palóczi Antal – a modern urbanisztikai gondolkodás korai magyar képviselője (Településtudományi közlemények, 1969)
 • Az urbanizáció mai tendenciái és problémái az Egyesült Államokban (Településtudományi közlemények, 1971)
 • A városközpontok fogalmának változása a jelenkori városfejlődés hatására (Meggyesi Tamással, Területrendezés, 1972)
 • A területrendezési tervezés szemléleti változásai (Településtudományi közlemények, 1985)
 • The Pécs Case, Hungary: The diversity of policy responses in a turbulent environment and their influence on the local planning process (Ormosy Viktorral, Swedish Council for Building Research, 1987)
 • Útkeresés és változások: településtervezés ma, Európában (Településtudományi közlemények, 1988)
 • Environmental education and training in Hungary (Ministry of the Environment, Budapest, 1993)
 • Vision Planet: Integrated Strategy of Sustainable Development of the Central European, Adriatic, Danubian and South European Space (társzerző, CADSES, 1998)
 • An Umbrella Plan for the Regions (in Müller et al ed: Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005)
 • Közös lehetőségek tárháza: a Magyar-Szlovák határmenti térség tanulmányterve (Falu város Régió, 2006)
 • Mobilisation of the National Territorial Capital: the national development strategy in Hungary (Territorium, 2008)
 • Hungary Country Report (In: Measures to promote the situation of Roma EU Citizens in the European Union) (European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2011)
 • A summary of the measures to promote Roma integration in Hungary (társszerzőkkel, Acta Oeconomica, 2011)

Elismerései

 • Pro Régió díj (2002)
 • Címzetes egyetemi docens (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2008)

Forrás: V. E. szakmai önéletrajza; doktori.hu; mta.hu; osboblatus.hu; independent.academia.edu; mekon.hu

44 írása olvasható a MATARKA-n, 174 munkája található a Lechner Központnál