Dr. Winkler Gábor DsC

(1941-2015)

építészmérnök, műemlékes szakember, várostervező
egyetemi tanár
a műszaki tudományok doktora
Pápa főépítésze
Ybl- és Hild-díjas

Szakmai életútja

1941-ben született Szombathelyen. Építészmérnöki diplomáját a BME-n szerezte meg 1964-ben. 1964-1967 között a Győr-Sopron Megyei Állami Építőipari Vállalatnál építésvezetőként dolgozott. 1967-1970 között a Győri Tervező Vállalat építész-tervezője, majd 1970-1990 között a Győr-Sopron Megyei Tanácsi Tervező Vállalat építész csoportvezetője és várostervezője.

1973-tól foglalkozott Pápa történelmi belvárosának megújításával, ennek érdekében új rekonstrukciós metodikát dolgozott ki. Ennek alapján 1979-ben összeállította a helyi védelmi jegyzéket Pápa építészeti emlékeinek védelmére. 1991-ben lett Pápa főépítésze, amely pozíciót élete végéig betöltötte. 1990-1995 között a Hungaro-Austro Kft. vezető építész- és várostervezője volt.

1975-ben doktorált a BME-n, 1994-ben kandidátus, 1992-1995 között a BME Urbanisztikai Intézetének címzetes egyetemi docense. 1995-ben szerzi meg a PhD fokozatot, illetve habilitál ugyanitt. 1992-1999 között a győri Széchenyi István Főiskola címzetes főiskolai tanára, majd a főiskola egyetemi rangra emelése után, 2001-2011 között egyetemi tanár, 2003-tól tanszékvezető. 2004-ben szerzi meg az MTA doktora címet „Történeti városok helyreállításának elvei és módszerei” című értekezésével. 2011-től emeritus professzor.

1995-től a Soproni Egyetem tudományos főmunkatársa, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Meghívott vendégprofesszorként külföldi egyetemeken is gyakran tartott előadásokat (Pozsony, Kolozsvár, Csíkszereda, Strasbourg). Több alkalommal adott elő hazai és nemzetközi konferenciákon is (Párizs, Washington, Havanna, Bécs, Colombo, Jeruzsálem).

Tudományos közéleti tevékenysége

 • MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottság tagja, 2000-2002 között elnöke
 • Műemlékvédelem folyóirat szerkesztő bizottsági tag (1998-2002)
 • ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság alelnöke (1991-2002), majd elnöke (2002-2006)
 • ICOMOS (Párizs) tiszteletbeli tagja
 • Hungaria Nostra Város- és Faluvédők Szövetsége alelnöke (2001-től)
 • Alpok-Adria Munkaközösség Történeti Munkabizottság tagja (1987-től)
 • Europa Nostra Tanács (Hága) tagja (1993-2011)
 • Város- és Faluvédők Szövetsége alelnöke (2001-től)

Munkásságának összefoglalása

A szakma szinten minden területén tevékenykedett: volt kivitelező, tervező, műszaki ellenőr, műemlékes szakember, és városrendező. 1964-től hozzávetőleg kétszázötven épületének terveit kivitelezték. Munkái – például a Bécsi udvar terve – jelentősen befolyásolták Győr városképének alakulását. Számos műemlék – így az Eszterházy palota és a Magyar Ispita – helyreállításában is szerepet vállalt, a Liszt Ferenc utcában szinte minden épületet az ő tervei alapján állítottak helyre. Előkészítette Győr-Gyárváros helyi műemléki védelmét. Műemléki rekonstrukciós tervei közül kiemelhető továbbá a zsirai kastély és a csornai premontrei prépostság helyreállítása.

Elméleti, kutatói munkássága is jelentős, így többek között kidolgozta a történeti városok rendezési tervi metodikáját, a helyi értékvédelem módszereit. Kiemelkedő várostervezési munkája Pápa műemléki belvárosának rehabilitációs terve (1973-1979).

Könyvei, publikációi

 • Metodikai útmutató az elmúlt 100 év építészeti emlékeinek védelméhez (1982-1983)
 • Győr, evangélikus Öregtemplom (Tájak, Korok, Múzeumok, 1985)
 • Sopron, evangélikus templom (Tájak, Korok, Múzeumok, 1986, 2008)
 • Megújuló Győr (1988)
 • Sopron építészete a 19. században (1988)
 • A megújuló Pápa (1989)
 • Zsira, kastély (Tájak, Korok, Múzeumok, Göcsei Jánossal 1990)
 • Győr (Fekete Györggyel, 1990-2005 több kiadás)
 • Evangélikus templomok Magyarországon (többekkel, 1992) – megjelent németül is
 • Győr, Váczy Péter-gyűjtemény (Tájak, korok, múzeumok, 1994)
 • Sopron (Duics Pállal, 1995-2007 több kiadás)
 • Történeti utakon – Közútjaink emlékhelyei és műszaki emlékei (1996)
 • Útmutató építkezőknek, Őrség, Vend-vidék, Vasi hegyhát (1996)
 • Győr 1539–1939 (1998)
 • Győr 1939–1999 (1999)
 • Győr Gyárvárosi plébániatemplom és lakónegyed (Tájak, Korok Múzeumok, 1999)
 • Építészettörténet (2002)
 • Winkler Oszkár élete és munkássága, 1907-1984 (In: A Faipari Mérnöki Kar nagyjai, 2002)
 • Pápai éveim (2007) 
 • Evangelische Kirche Sopron (Ödenburg) (2008)
 • Városi lakóházak Sopron barokk építészetében (Soproni szemle, 1965) 
 • Sopron 19. századi építészeti emlékeinek védelméről (Soproni szemle, 1974)
 • A historizmus főbb irányzatai a XIX. század európai építészetében (Építés-építészettudomány, 1975)
 • Újkori építészeti emlékek Sopronban (Soproni szemle, 1976)
 • Fertőrákos (másokkal)
 • Magyar várostörténeti évkönyv (többekkel, 2011)

Elismerései, emlékezete

 • Alpár Ignác-érem (1979)
 • Ybl Miklós-díj (1981) – „Pápa műemléki belváros rekonstrukciója építészeti megoldásáért” (1981)
 • Pro Urbe Pápa (1981)
 • Magyar Műemlékvédelemért-érem (1990)
 • Podmaniczky emlékérem (1993)
 • Hild János-emlékérem (1995) – „új szemléletű várostervezői tevékenységéért, mellyel sikerült a speciális „műemléki rekonstrukciós tervek” történeti szemléletét az érvényes városrendezési tervhierarchiába átültetni”
 • Pro Urbe Győr (1995)
 • Pápa Város Érdemérme (1997)
 • Kós Károly-díj (1999)
 • Forster Gyula-díj (2002)
 • Rados Jenő-érem (2003) 
 • Pázmány Péter-díj (2008)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2009)
 • Möller Károly-díj (2013)
 • Nevét viseli a győri Széchenyi István Egyetem Építész- és Építőmérnök Szakkollégiuma

Forrás: Wikipedia, kisalfold.hu, Veszprém megyei életrajzi lexikon, W. G. önéletrajza (2014)

148 írása olvasható a MATARKA-n, 2 munkája található a Lechner Központban