Benkő Melinda PhD

(1969 -)

építészmérnök, városépítész
habilitált egyetemi docens, tanszékvezető

Szakmai életútja

1969-ben született Budapesten. Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban érettségizett 1987-ben. Építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1994-ben. (Közben a francia kormány ösztöndíjával egy évet az École d’Architecture de Marseille-Luminy-n töltött, Athénban nyári szakmai gyakorlaton volt, illetve 5 hónapot a Facoltá di Architettura del Politecnico di Milano-n a Tempus program keretében volt ösztöndíjas.) 2006-ban Meggyesi Tamás vezetésével a BME-n PhD fokozatot szerzett, majd OKM és MTA ösztöndíjas volt. 2017-ben ugyanitt habilitált, 2020-ban pedig Fulbright ösztöndíjjal a University of Illinois at Chicago-n töltött 3 hónapot.

1995-től férjével, Tóth Péterrel közös cége, a Tóth-Benkő Építész Bt., illetve 2005-től jogutódja, az Archimago Kft. ügyvezetője, valamint építész vezető tervezője, elsősorban pályázatokat, kisebb-nagyobb építészeti terveket készítenek. 2000-től tanársegéd, egyetemi adjunktus (2003), majd egyetemi docens (2007) a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékén. 2005-2012 között tanszékvezetőhelyettes, majd 2012-2019 között a tanszék vezetője. Egyetemi oktatóként előadásokat tart, szemináriumokat vezet, tervezési gyakorlatokat konzultál, TDK és PhD témavezető magyarul, angolul és franciául.Többször a BME Építészmérnöki Karon az év előadója, illetve tervezési konzulense.

Közben meghívott oktató a Szent István Egyetem (illetve jogelődjének) Tájépítészeti és Településtervezési Karán (1995-2004) és az ELTE-n (2012-2016, 2021). 1995-2020 között számos építésziskolában rövid időszakokra vendégelőadó, például Bordeaux-ban, Bukarestben, Grenoble-ban, Lille-ben, Marseille-ben, Paris-la-Villette-ben, Rouen-ban, Saint-Étienne-ben, Toulouse-ban, Barcelonában, Gliwicében, Krakkóban, Lisszabonban, Prágában, Pozsonyban, Liverpool-ban. 2012-2014 között a BME-n közgazdász-politológus szerzőtársáva, Dr. Orbán Annamáriáva kidolgozta és akkreditáltatta a Sustainable Urban Development multidiszciplináris mesterszakot, ám annak elindítására az EMMI végül nem adott engedélyt.

Kutatói tevékenysége során foglalkozik a tér- és tervezéselmélettel, a kortárs európai városépítészettel, a lakótelepekkel, valamint az építészeti bűnmegelőzés lehetőségeinek vizsgálatával. Az oktatás és kutatás mellett urbanisztikai témájú hazai és nemzetközi workshop-okat, kiállításokat, illetve konferenciákat is szervez, 2015-től a DOCONF: Facing Post-Socialist Urban Heritage sorozat vezetője. Emellett külföldi multidiszciplináris konferenciákon szerepel Párizsban, Gentben, Hamburgban, Portóban, Krakkóban, Bloomingtonban (US), Ljubljanában, Irkutszkban, Haifában és Chicago-ban.

Részt vesz számos szakmai szervezet munkájában (MÉK, MÉSZ, MUT), 2011-től választott tagja az MTA Építészeti Tudományos Bizottságának, illetve Településtudományi Állandó Bizottságának, valamint több Európai Uniós nemzetközi együttműködésben is tevékenykedik (Cost Action, UrbAct, Interreg).

Jelentősebb tervezési munkái

Mintegy 50 nyilvános ötlet- és tervpályázaton vett részt (többnyire férjével, Tóth Péterrel), melyeknek több mint felét díjazták. Közülük a legjelentősebb városépítészeti tervek:

 • Lakóterületek beépítése, Pécs, II. díj (Tóth Péterrel, 1999)
 • Paks Történelmi Városközpont Környezetalakítása (Fonyódi Mariann-nal, 2001)
 • Corvin-Szigony Projekt, Budapest (Tóth Péterrel, 2003)
 • Kossuth tér közterületi térfelszínének kialakítása, Pécs, II. díj (Tóth Péterrel, 2004)
 • Budapest Szíve nemzetközi pályázat, megvétel (Tóth Péterrel, 2006)
 • A pécsi belváros észak-déli tengelye, megosztott I. díj (Tóth Péterrel, 2007)
 • Dorog város telektömb rehabilitációja, II. díj (Tóth Péterrel, 2009)  
 • Kecskemét Főtér és környezete építészeti megújítása, II. díj (Tóth Péterrel, 2009)
 • Újpesti víztisztító mű, II. díj (Tóth Péterrel, 2010)
 • Miskolctapolca turisztikai fejlesztése, megvétel (Tóth Péterrel, 2012)

Publikációi

Teljes publikációs listája 2020 végén 195 tételt tartalmaz, melyből 9 könyv (szerzőként, szerzőtársként vagy szerkesztőként), illetve 8 könyvrészlet, a többi pedig hazai és külföldi tudományos és szakmai folyóiratokban (Régi-Új Magyar Építőművészet, Metszet, Építészfórum, Építés- Építészettudomány, Magyar Építőipar, Kert- és tájépítészet, Falu Város Régió, Periodica Polytechnica Architecture, Architektúra & Urbanizmus, Journal of Place Management and Development, Frontiers of Architectural Research, Journal of Hungarian Studies, Open House International. 4D Journal of Landscape Architecture and Garden Art), valamint konferencia kiadványokban jelent meg.

Fontosabb könyvei

 • Glocal City – Kortárs európai városépítészet (magyar, Fonyódi Mariann-nal, 2009)
 • „A pesti Belváros kialakulása és fejlődése”, valamint „Fenntartható tömbök Párizsban” (in Alföldi György szerk., Budapest 2050: a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei, 2012)
 • 111 szó az építészetről (2013)
 • Understanding Post-Socialist European Cities: case studies in urban planning and design (szerk. Kissfazekas Kornéliával, 2019)
 • Kint / bent: város és ház találkozása (2020)

Több külföldi és hazai interjú, illetve média szereplés mellett szerepel Simon Mariann: Valami más – Beszélgetések építésznőkkel (2003) című kötetében.

Források: B. M. önéletrajza; MTMT; www.urbanisztika.bme.hu

24 írása olvasható a MATARKA-n, 5 munkája található a Lechner Központban