Dr. Matolcsi Lajos

(1938-2022 )

pedagógus, urbanista
tanácselnök, megyei közgyűlés alelnöke
címzetes egyetemi docens
Pro Régió-díjas

Szakmai életútja és munkássága

1938-ban született Berettyóújfalun. Elvégezte a Tanácsakadémiát, így 1958-ban Nagyrábé nagyközség vb-titkárává nevezték ki. 1962-ben a település tanácselnöke lett, de emellett futballedző is volt és irodalmi színpadot is vezetett. Főiskolai tanulmányait – már munkája mellett – a Debreceni Tanitóképzőn végezte, népművelés-könyvtár szakon szerzett diplomát. Az „Urbanizáció hatása a közigazgatásra” című diplomamunkája 1968-ban Akadémiai Díjat kapott. A Politikai Főiskola politológia-szociológia és művelődéstörténet-filozófia szakán is szerzett oklevelet, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen doktorált filozófia-néprajz-művészettörténet témában. 1978-1980 között elvégezte a MUT-BME urbanisztikai továbbképző tanfolyamát is.

1970-ben Püspökladány – akkor még nagyközség – tanácselnöke lett. Közel húsz éven keresztül töltötte be ezt a tisztségét. Ebben az időszakban a település jelentős fejlődésen ment keresztül, amit várossá való nyilvánítása is jelez. 1989-ben kinevezték a Hajdú-Bihar megyei tanács elnöki referensének, valamint az Oktatási és Továbbképzési Intézet igazgatójának. Az 1990-es (első) önkormányzati választáskor a megyei önkormányzat alelnöknek választottak. 1990-1994 között a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke. 1994 és 1998 között független megyei képviselő, a megyei Területfejlesztési Tanács elnöke. 1998-tól ismét alelnökként tevékenykedik, egészen 2002-ben történt nyugdíjba vonulásáig.

Az oktatásba már 1968-ban bekapcsolódott, amikor Budapesten a tanácsakadémia tanára lett. 1979-től az Ybl Miklós Főiskola meghívott tanára, címzetes főiskolai docens, itt a településtörténet, urbanisztika, regionalizmus tárgyat oktatta. Emellett a Településmérnöki szakon államvizsgabizottsági elnök is volt 2002-2010 között. 1989-től a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem külső előadója, címzetes egyetemi docens. A Református Teológián államelmélet, önkormányzattan tárgyat oktatta.

Aktívan részt vett a MUT tevékenységében, különböző funkciókat is vállalt, 1994-2000 között tagja volt az elnökségnek és több cikluson keresztül elnöke a Hild-díj bizottságának.

Publikációi

A Bihari Diéta Tudományos Konferencia alapítója, és az annak munkájáról megjelentetett Bihari Diéta című négykötetes kiadvány szerkesztője és társszerzője. Egyéb könyvek, kiadványok, melyek szerzője, társszerzője, szerkesztője:

 • Püspökladányi ácsmunkák, díszítések, cirádák (szerk., 1985)
 • Hajdú-Bihar megye képeskönyve (szerk., 1992)
 • A Hajdú-Bihar megyei önkormányzat négy éve (szerk., 1994)
 • A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve (1996)
 • Így együtt voltunk valami: Hajdú-Bihar az idők sodrában (társszerző, 2000)

Számos településtörténeti, művelődéspolitikai írása jelent meg szakfolyóiratokban (Múzeumi Kurír, Honismeret, Városépítés, Településfejlesztés, Comitatus, Falu Város Régió, Magyar közigazgatás).

Elismerései

 • Akadémiai díj (1968)
 • Honismereti Munkáért Emlékérem (1978)
 • Haza Szolgálatáért Érdemérem aranyfokozata (1982)
 • Kiváló Népművelő (1983)
 • Munka Érdemrend aranyfokozata (1984)
 • Püspökladány díszpolgára (1995)
 • Pro Régió-díj (1996)
 • TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett (1999)
 • Nagyrábé díszpolgára (2020)

Forrás: M. L. önéletrajza; Hajdú-Bihari Almanach 1. kötet; Nagyrábé honlapja (nagyrabe.hu)

10 írása olvasható a MATARKA-n; 2 munkája található a Lechner Központnál