Nagy Imre

(1951- )

építészmérnök, várostervező
főépítész
Vedres István-díjas

Szakmai életútja és munkássága

1951-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányai után az IPARTERV-ben kezdett el dolgozni, kezdetben statikus szerkesztőként, majd segéd-geodétaként, építész szerkesztőként, végül építész tervezőként. A munka mellett végezte tanulmányait a budapesti Műegyetem Építészmérnöki Karán, ott szerezte meg diplomáját 1982-ben.

1984-ben Szegedre költözött, ahol a CSOMITERV Településtervezési Osztályán Maróthy Győző szakmai irányítása alatt szerzett településtervezési gyakorlatot. Kezdetben dél-alföldi kistelepülések, később kisvárosok összevont, illetve részletes rendezési terveinek készítése fűződik a nevéhez (Dél-békési falvak, Szentes és térsége települései, Mezőberény, Orosháza). A későbbiekben – már vállalkozói keretek között – számos településrendezési terv készítésében működött közre, mint vezető tervező vagy társtervező (Orosháza város, Orosháza környéki kistelepülések, Hódmezővásárhely, Szeged)

Több mint egy évtizedet töltött a közigazgatásban, ahol az önkormányzati döntés-előkészítésben szerzett tapasztalatokat a település-, és területfejlesztés terén. 1990-től 1993-ig a szegedi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján Kiss Lajos főépítész főmunkatársa volt. 1989-1991 között elvégezte a MUT urbanisztikai tanfolyamát. 1994-2001 között a Csongrád Megyei Önkormányzatnál megyei főépítészként tevékenykedett. Kiemelt feladata volt a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Területfejlesztési Munkacsoportja munkájának koordinálása, az 1996. évi területfejlesztési törvény előkészítésében való közreműködés és az országban elsőként készülő – mintatervként szolgáló – Csongrád Megyei Területrendezési Terv szakmai menedzselése. 2000-2005 között Albertirsa kisváros főépítésze, ahol a rendezési terv megújítása mellett közreműködött a várossá nyilvánítás szakmai előkészítésében és az új városi főtér kialakításában.

A szakmai pályája során kisebb-nagyobb építészeti munkák tervezője is volt. Ezek közül a fontosabbak: Szeged 255 ágyas klinikaépület elvi engedélyezési terve és tervpályázati programja; Szeged, Indóház tér felújításának arculatterve; Orosháza, Táncsics utcai 12 lakásos üzlet- és lakóház; Albertirsa Postaépület; Csanádapáca főtér rendezése fedett-nyitott pihenőhely létesítésével; Pusztaföldvár hat helyi védettségű középület értéknövelő felújítása. Tucatnyi építészeti és várostervezési pályázaton vett részt, melyeken hat alkalommal részesült díjazásban. Hat dél-alföldi település Településképi Arculati Kézikönyvének készítésében vett részt, mint megbízott főépítész, vagy mint tervező.

Szakmapolitikai tevékenysége is jelentős. Számos szakmai konferencián vett részt, többek közt Aradon, Temesváron, Budapesten, Szegeden, Nagyváradon. A 2001. évi szegedi műemléki konferencia egyik szervezője volt. Egy cikluson keresztül tagja volt az Országos Főépítészi Kollégiumnak. Az elmúlt évek során a Csongrád Megyei Építész Kamara vezetőségében vállalt különböző tisztségeket. Felkérésre előadásokat tartott többek között a gödöllői Szent István Egyetemen, a Szegedi Tudomány Egyetemen. A Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület alapító tagja volt 1991-ben; itt vállalt feladata az urbanisztikai szemlélet közvetítésében jelentős szerepet játszó weboldal működtetése.

Főbb településrendezési tervei

 • Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház összevont rendezési terve (1985)
 • Fábiánsebestyén, Eperjes települések összevont rendezési terve (1987)
 • Szentes déli városközpont részletes rendezési terve (1988)
 • Mezőberény, Városközpont részletes rendezési terve (1989)
 • Mindszent település összevont rendezési terve (1989)
 • Orosháza – Gyopárosfürdő üdülőterület részletes rendezési terve (1993)
 • Orosháza, Szőlő városrész részletes rendezési terve (1995)
 • Orosháza, Városközpont részletes rendezési terve (1996-1998)
 • Szeged, Indóház tér részletes rendezési terve (1996)
 • Orosháza településrendezési tervek felülvizsgálata és módosítása (2001-2012)
 • Szeged, Tisza pályaudvar és környéke részletes rendezési terve (2007-2008)
 • Nagyszénás településrendezési terve (2011, 2020)

Főbb településfejlesztési tervei

 • Orosháza településfejlesztési koncepciója (2003)
 • Nagyér településfejlesztési koncepciója (2005)
 • Szeged, Déli Híd és hídfők városfejlesztési programja (2008)
 • Szeged, Déli Klinika tömb fejlesztési programja (2009)
 • Nagyszénás településfejlesztési koncepciója (2010)
 • Hódmezővásárhely településfejlesztési koncepciója (társtervező, 2014)

Fontosabb publikációi

 • Ki eteti a polipot? (Urbanisztika, 1995)
 • A területi tervezés szerepe (Comitatus, 1996)
 • A megyei önkormányzat alakításáról és védelméről (Falu-Város-Régió, 1996)
 • Túlcentralizált térszerkezet, elosztás, hatalom (Comitatus, 1999)
 • Szép új világ: a „létező regionalizmus” felé (Comitatus, 2001)
 • Élő skanzen, kihalt falu (Szeged folyóirat, Műemlékvédelem, 2001)
 • Településképi törvény: nem figyeltünk eléggé vagy így jó ez nekünk? Hát nem. (Építészfórum, 2016)
 • Konvergencia helyett divergencia – avagy aki kimarad, lemarad (Belvedere Meridionale, angol nyelven, 2017)
 • Építésügyi liberalizáció szakmai kontroll nélkül (Építészfórum, 2017)
 • Szeged építészetének európai kapcsolódásai és az Európa Nostra díj (In: Európai, nemzeti, lokális, kulturális örökség és identitás, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2019, angol és magyar nyelven)

Elismerései

 • CSOMITERV Alkotói díj (1988)
 • Vedres István díj (2016)

Forrás: N. I. önéletrajza

7 írása olvasható a MATARKA-n, 31 munkája található a Lechner Központnál