Orosz Bálint PhD

(1953-2014)

építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
várostervező, főépítész
minisztériumi főosztályvezető

Szakmai életútja és munkássága

1953-ban született Szentesen. 1971-ben a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, vegyész szakon. 1977-ben a BME Építészmérnöki Karán szerezte meg diplomáját, majd 1990-ben ugyanitt műemlékvédelmi szakmérnöki oklevelét is. 2005-ben – szintén a BME-n – PhD tudományos fokozatot szerzett.

1978-1984 között a szegedi DÉLÉP Tervező Iroda tervezője, majd irányító tervezője, paneles lakóépületek tervezésében vett részt. 1986–1990 között a Csongrád Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál vezető tervezőként az épülettervezés mellett már városrendezéssel is foglalkozott. Részletes rendezési terveket dolgozott ki Makó két lakóterületére és Baja Újvárosára.

1992-1995-ig Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városrendezési és Építésügyi Irodájának vezetője, városi főépítész, 1995-től főépítészi referens. Legfontosabb feladata Szeged MJV új általános rendezési terv programjának és a szabályozás térinformatikai alapokra helyezésének irányítása volt.

1997-2004-ig a VÁTI Kht. Kutatási és Műemléki Irodájának vezető tervezője, egyúttal irodavezetőhelyettese, műteremvezetője, 2001-től osztályvezetője. Fő kutatási területe az építészeti örökség helyi védelme, a települési karakter meghatározása, adatbázis kiépítése és támogatási rendszer működtetése a kulturális örökség területén, a térinformatika alkalmazásával. Feladatai közé tartozott a VÁTI építésüggyel kapcsolatos minisztériumi háttértevékenységének irányítása is. 1999-2004 között az építészeti örökség önkormányzati támogatási pályázatainak témafelelőse volt. De készített területrendezési, településrendezési, sőt műemléki épületfelújítási terveket is. Munkája mellett, 2001–2004 között a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken felkért óraadó volt.

2005-2012-ig a VÁTI Kht.-ből kivált VÁTI Városépítési Kft. ügyvezető igazgatója, vezető tervezője. Ügyvezetőként tervezett is, így Szeged és Sopron településrendezési terveinek készítését irányította és végezte. Munkája alapján kérte fel Sopron MJV polgármestere a város főépítészi feladatainak ellátására, amelyet minisztériumi főosztályvezetői kinevezése miatt csak másfél hónapig láthatott el. Szívügyének tekintette szülővárosa, a szentesi Református Nagytemplom műemléki helyreállítását, amelynek tervezését 2001-ben kezdte el, de csak 2008-ban fejeződtek be a helyreállítás munkálatai.

2012-től korán bekövetkezett haláláig a Belügyminisztérium Örökségvédelmi Főosztályának vezetője, feladata a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmére vonatkozó örökségvédelmi jogszabályok módosításának előkészítése és a hatósági szervezetrendszer átalakítása volt.

Tagja volt a MÉK Külügyi Bizottságának (2004-2013), szakmai tapasztalatai alapján ő volt a várostervezéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos témák felelőse. Számos konferencián képviselte a Kamarát, így a Városok Világtalálkozója című, kétévente megrendezett globális szakmai találkozókon is: 2006 Vancouver (Kanada), 2008 Nanking (Kína), 2010 Rio de Janeiro (Brazília), 2012 Szibéria (Oroszország). Ő volt a MÉK képviselője az Európai Bizottság által támogatott, sok ország részvételével működő URBACT projektben is. 2005-től rendszeresen részt vett a Lengyel Építészkamara által szervezett Közép- és Kelet-Európai Építész Kamarák Nemzetközi Találkozóin, Ustronban. A MUT elnökségének póttagja is volt 2010-2013 között.

Főbb tervezési munkái

 • Területrendezési tervek (Csongrád megye, Tisza mente, Körös vidék) kulturális örökségvédelmi munkarészei (1997-1998)
 • Országos Területrendezési Terv – kulturális örökség övezetei (1998)
 • Szentes (1998), Debrecen (1999), Nyíregyháza (2002), Miskolc (2003) településrendezési terveinek karaktervizsgálata
 • Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum (volt ” Hajdúkerület székház”) műemléki épület felújítása (1999)
 • Szentes, Kossuth téri Református nagytemplom műemléki felújítása (engedélyezési és kiviteli terv, 2000-2001)
 • Debrecen városképi vizsgálatának számítógépes feldolgozása: Debrecen építészeti karaktervizsgálata (Lelkes Györggyel, 2001)
 • Hantos, Keszeg települések szerkezeti és szabályozási terve (2005)
 • Szeged, Repülőtér és környéke részletes szabályozási terv (2006)
 • Szeged, Történeti belváros szabályozási tervének módosítása (2008)
 • Szeged építési szabályzatának (SZÉSZ) éves karbantartásai (2006-2011)
 • Sopron településszerkezeti tervének felülvizsgálata (2012)

Főbb kutatási munkái

 • Változások, folyamatok az ország településeiben (Győri Istvánnal és Szántó Katalinnal, 1998)
 • Az akadálymentesség érvényesülése a gyakorlatban (2000)
 • Az építésügyi-hatósági intézményrendszer változtatásának hatásvizsgálata (2001)
 • Az építészeti örökség helyi védelmének országos adatbázisa (2001)
 • Svájci érték-kategorizációs módszer (Recensement) magyar viszonyokra történő adaptálása és továbbfejlesztése (Lelkes Györggyel, 2001)
 • Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához (2002)
 • Tervezési Segédlet a Családbarát (gyermekbarát) épített környezet megvalósításához (2003)
 • Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása (Tisza IV. kutatási program, 2003)
 • Az építésügyi hatósági eljárások és a hozzájuk kapcsolódó hatósági tevékenységek átvilágítása – Egyes építésügyi jogszabályok felülvizsgálata (2004)

Publikációi

Mintegy 40 publikációja jelent meg külföldi és hazai szaklapokban (Építésügyi szemle, Falu Város Régió, Műemlékvédelem, Műszaki tervezés, Architectura Hungariae, Térinformatika, Figyelő), valamint nemzetközi és magyar kiadványokban. Néhány fontosabb írása:

 • Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon (Falu Város Régió 1999)
 • Térinformatika a települési karakterkutatásban (Falu Város Régió, 2000)
 • Az építészeti örökség helyi védelme: a támogatási rendszer működtetése, adatbázis létrehozása, a tervezhető jövő lehetősége (Műemlékvédelem, 2000)
 • A szentesi Református Nagytemplom helyreállítása és tartószerkezetének megerősítése (Műszaki tervezés, 2002)
 • Az építészeti örökség helyi védelmének országos adatbázisa (Műemlékvédelem 2004)
 • Angol kisvárosok megújítása (Falu Város Régió, 2004)

Elismerései

 • Köz Szolgálatáért Érdemrend arany fokozat (2014)

Forrás: Zábránszkyné Pap Klára összeállítása (Építésügyi szemle, 2015), matarka, Lechner Központ

19 írása olvasható a MATARKA-n, 70 munkája található a Lechner Központnál