Reitter Ferenc

(1813-1874)

mérnök
a Fővárosi Közmunkák Tanácsának szakosztályfőnöke
az MTA levelező tagja

Szakmai életútja

1813-ban született Temesváron. 1833-ban végzett a Mérnöki Intézetben. 1833-1839 között az országos építészeti főigazgatóságnál dolgozott. 1833-1844-ig közreműködött a Tisza és a Maros folyók térképészeti és vízműtani munkáiban. Részt vett a Duna-térképezés és az Al-Duna-szabályozás munkájában is. 1848-1850 között a közmunka és közlekedési minisztérium vasúti osztályán igazgatómérnök.

1851-ben a budai helytartósági osztály építészeti igazgatóságához került, ahol középítési munkákkal bízták meg. Legjelentősebb munkája a dunai rakpartok terve és megépítése. 1861-ben kidolgozta a főváros építési ügyrendjét és szabályait, a budai vár és a város rendezésének és szépítésének tervét. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa megalakulásával (1870) annak szakosztályfőnöke lett. Tanulmányozta London, Párizs, Berlin, München modern városépítészetét. Nevéhez fűződik a Sugár út (Andrássy út) és a Nagykörút terve, kidolgozta az országos építési rendszabályt, Budapest csatornázási programját. Munkássága nagyban hozzájárult a főváros nagyvárosi jellegének kialakításához.

Legnagyobb szabású városrendezési elképzelése egy Pestet körülölelő – nagyjából a mai Nagykörút vonalát követő – hajózható csatorna megépítése volt. (Az ötletet korábban már mások – többek között Széchenyi is – felvetette, de annak részletes kimunkálása az ő érdeme.) A terv kezdetben óriási lelkesedést váltott ki, Reitter Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, székfoglalóját is a csatorna tervéről tartotta 1866-ban. Később azonban (1868-69-ben) a terv lekerült a napirendről, és a főváros fejlesztése más irányt vett. Reitter ebben a munkában is partner volt, egészen az 1874-ben bekövetkezett haláláig.

Főbb munkái

  • Lipótmezei elmegyógyintézet építése (1851-52)
  • Dunagőzhajózási társaság rakpartjának építése (1853)
  • Rudolf rakpart építése (1856)
  • Ferenc József rakpart építése (1865-1866)

Ismert publikációi

  • Duna-szabályozás Buda és Pest között. Pesti hajózási-csatorna. A Csepelsziget s a soroksári Duna-ág balpartján fekvő ártér ármentesítése: három javaslat (Pest, 1865)
  • A pesti Duna-csatorna s a hozzákapcsolt minden reménynek valósítására alkalmas utak és módokról (Akadémiai székfoglaló, 1866)
  • A műszaki osztály igazgatójának [Reitter] előterjesztései a Buda-Pesten létesítendő csatorna-rendszer megállapítása és végrehajtása tárgyában a Fővárosi Közmunkák Tanácsának illető határozatával együtt (1873)

Emlékezete

  • Nevét utca őrzi Budapest XIII. kerületében
  • Nevét őrzi a 2002. december 25-én felfedezett 271009-es sorszámú kisbolygó
  • Sírja a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található

Forrás: Wikipedia; Arcanum; Budapest.City.org; Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR); Lechner Központ; Kép: Marastoni József litográfiája, 1870)