Varga Ötvös Béla

(1955- )

közgazdász, urbanista
tervező, kutató

Szakmai életútja

1955-ben született Budapesten. A budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett, majd a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Népgazdasági Tervező-elemző szakán folytatta tanulmányait, 1981-ben szerzett közgazdász oklevelet. Első munkahelye a VÁTI, ahol közgazdász-tervezőként részt vett általános, részletes és regionális tervek, környezet- és tájvédelmi tervek, település- és területfejlesztési elemzések és kutatási projektek készítésében.

1986-87-ben az MTA-Soros Alapítvány kutatási ösztöndíjasaként az önkormányzati rendszer kiépítésének lehetőségével foglalkozott és elkészítette a „Települési tőkeképzés, -tulajdon, -önkormányzat feltétel- és eszközrendszere Magyarországon” című tanulmányt. 1987-89-ben tudományos munkatárs az ÉGSZI Településfejlesztési és Lakásgazdálkodási Főosztályán. 1989-92 között a Magyar Közigazgatási Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: önkormányzati gazdálkodás, helyi adórendszer, település- és területfejlesztés.

1993-tól a „Falu-Város-Régió” című település- és területfejlesztési, környezetvédelmi témákkal foglalkozó folyóirat szakmai alapítója, első felelős szerkesztője. 1998-ban ösztöndíjasként posztgraduális diplomát szerzett városfejlesztés témakörben Hollandiában, a rotterdami Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) intézménynél. 1992-ben létrehozta az ÉrtékTérkép Gazdasági Tervező és Tanácsadó Kft-t, amelynek keretében fejti ki tervezői, fejlesztői és kutatói tevékenységét.

1997-től oktatói és előadói tevékenységet folytat különböző felsőoktatási intézményekben (Budapesti Corvinus Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). A 2014-ben életre hívott Nemzeti Hauszmann Terv társadalmi testületének a kezdetektől tagja. 2016-2018 között (Osskó Judittal) előkészítője, szervezője a „MÉSZ-Esték” című építészeti és urbanisztikai témájú rendezvényeknek a Magyar Építőművészek Szövetségének székházában.

1982 óta rendszeres előadó konferenciákon. Mintegy félszáz publikációja és negyvennél több, különböző díjazásban részesített településrendezési és -fejlesztési, ingatlanfejlesztési, illetve közgazdasági tárgyú tervpályázatban vett részt. Szakmai hitvallása: az ökologikus és az ökonomikus szemlélet harmonizálása az önkormányzatiság elveivel és gyakorlatával.

Tervezői és kutatói munkásságának jelentősebb dokumentumai

Településtervezés és -fejlesztés

 • Budapest Általános Rendezési Terve (területfejlesztés és területértékelés című munkarészek (BUVÁTI-val, 1992)
 • Javaslat a Főváros számára a fejlesztési típusú szabályozás koncepciójára (1995)
 • Budapest-2030: Budapest Főváros Új Városfejlesztési Koncepciója – gazdasági munkarészek (BFVT-vel, 2011-2013)
 • VÁR 25: A Budai Várnegyed hosszú távú (25 évre szóló) fejlesztésének stratégiai terve (KÖZTI Zrt.-vel, 2012)
 • Budapest Területfejlesztési Koncepciója – gazdasági munkarészek (BFVT-vel, 2013)

Intézmények elhelyezése funkcionális és ingatlanfejlesztési programmal

 • Államhatalmi szervek és más intézmények elhelyezése a Várban és a Kossuth Lajos tér környezetében (1994)
 • Központi állami intézmények szervezeti és működési rendjének, egymással való kapcsolatának, elhelyezésének vizsgálata, műszaki, közgazdasági és közigazgatási szempontok szerinti elemzése (ZDA Építésziroda Kft.-vel,1999)
 • Értékelő elemzés a Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezésére, I-II. (2001)
 • Javaslat a Miniszterelnöki Hivatal elhelyezésére és Koncepcióterv minisztériumok elhelyezésére (2002-2003)
 • 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus Budapest Kormányzati Beruházásainak városfejlesztési vizsgálata, elemzése és koncepcióinak megalkotása (tanulmányterv, ZDA Építésziroda Kft.-vel, 2014)

Egyéb munkák

 • Magyarországi területérték adóztatási, illetve arra utaló vagy azt helyettesíteni akaró formáinak értékelő, történeti áttekintése napjainkkal bezárólag (1994)
 • Javaslat a Főváros számára a belterületbe vonásból és övezeti besorolás változtatásából eredő ingatlan értékkülönbözet városfejlesztési célú pénzügyi szabályozására (1996)
 • Barnamezős rehabilitáció gazdasági, városfejlesztési összefüggései (VÁTI-val, 2004)
 • „Passzív ház – Aktív lakó” modell: Paneles épületek energiatakarékos megújítása, gazdaságos üzemeltetése, fejlesztés-gazdaságossági elemzése (2012)
 • Kiemelt jelentőségű budapesti projektek városszerkezeti elhelyezkedése, elemzése (ZDA Építésziroda Kft.-vel, 2015-2016)
 • Törökbálint és térsége kistérségi gazdaságfejlesztési modell – „5T-modell – Az Okos Régió (Smart Region)” (Pro Régió Nkkft.-vel, 2017)
 • Budavári Palota hosszú távú hasznosítása koncepciójának kialakítása (tanácsadás, részvétel a végleges koncepció alakításában (2020-2021)
 • „Eszterháza-modell” – Természeti, épített és kulturális örökséggazdálkodás (In: „Eszterháza Turisztikai Beruházási Program”, 2021)
 • Tihany 2030 – örökséggazdálkodás, terület- és gazdaságfejlesztés („Tihany 2030. A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése. Tihanyi Legenda Program” keretében, 2021)

Pályázatok

 • Az ingatlan, mint településfejlesztési forrás és eszköz („Építésügy 2007” BM-pályázat)
 • „Víz-közbirtokosság. A vízgazdálkodás közösségi feltételeiről – a Káli-medence példáján” „Mit tennék a vizek védelmében” pályázat (I. Díj, Kecskés Gáborral, 2010)
 • „A Gellérthegy és a Citadella hasznosítása, funkcionális és eszmei megújulásának lehetőségei” ötletpályázat (Kiemelt megvétel, Palotai Tamással, Kotsis Istvánnal, Gőczey Andrással, Tátrai Judittal, 2016)

Publikációk

 • Ökonómia, ökológia, önkormányzatiság (ÖKO 1990/1)
 • Hétvégi korzó a Rákóczi úton (Magyar Nemzet, 1992.05.04)
 • Értéktérkép. A települési ingatlanvagyon fölmérésének módszere (Comitatus 1993/1)
 • Újferencváros + Csepel-csúcsváros = Pesti Víziváros (Magyar Nemzet, 1993.03.27.)
 • Demokrácia térben (Magyar Építőművészet 1993/5)
 • A telekértéknövekedési adóról. Definíciók és dilemmák (Falu-Város-Régió 1994)
 • Ki viszi át…? A hosszú távú városfejlesztési tervek megvalósításának intézményi feltételeiről (In: A mi Budapestünk 2020. Városvíziók. Pallas Stúdió Budapest 2002)
 • A területérték, mint fenntartható önkormányzati jövedelemforrás (Letenyei Lászlóval, Comitatus Önkormányzati Szemle 2002)
 • A rozsdás gyűrű – barnából aranyat. Gondolatok a fővárosi barnaövezetek kezeléséről (Falu-Város-Régió, 2003/1)
 • A régi szép. Gondolatok az épített környezetről (In: Az épített környezet jövője Európában. MÉK-Közlöny 2004. január, Építészfórum 2003. december 15.)
 • Életformát kínálni vagy csak telket osztani? Kertfalu koncepció – településeink jövőjéről (Falu-Város-Régió, 2006)
 • Szerves városrehabilitáció (Magyar Építőművészet 2009/4.)
 • A város válsága – a vidék jövője. (In: „Év esszéi 2011 Antológia”. Magyar Szemle 2010)
 • „Élő Vár” – koncepció és stratégia – Budai Várnegyed. (Építész Közlöny, 2015. július)
 • „Élő műemlék – értékgazdálkodás”. Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan? (Magyar Művészeti Akadémia Konferencia füzetei, 2019)
 • „Parkolás, mint a városfejlesztés Achilles-sarka” (Városi Közlekedés 2019/1)

Forrás: V.Ö.B. önéletrajza

24 írása olvasható a matarka-n, 3 munkája található a Lechner Központnál