Zábránszkyné Pap Klára

(1942-2022)

építészmérnök, városépítési-városgazdasági szakmérnök
a Főépítészi Kollégium titkára
Pro Régió-díjas

Szakmai életútja

1942-ben született Budapesten. Diplomáját a budapesti Műegyetem Építészmérnöki Karán szerezte meg 1965-ben, majd ugyanott 1976-ban városépítési-városgazdasági szakmérnöki oklevelet is szerzett. Először a VÁTI-ban, majd 1969-1982 között a Soproni Tervező Irodában tervezőként, később a soproni Városházán városrendezési csoportvezetőként dolgozott. Ezt követően 9 évig Szentendre város és a volt járás 13 településének főépítésze, a város Műemléki Albizottságának tagja, közben többször megbízással, helyettesítéssel az építésügyi hatóság felelőse, a műszaki osztály vezetője is volt.

1990-től az építésügyért felelős mindenkori minisztériumban (ÉVM, KÖHÉM, KTM, FVM, BM, OLÉH, illetve BM) mint a főépítészek, a főépítészi ügyek „menedzsere” dolgozott osztályvezető főtanácsosként, 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. Részt vett a területi/állami főépítészi rendszer 1992-es újjáalakításában, majd annak működtetésében. Az Országos Főépítészi Kollégium (OFK) titkára volt a Kollégium alakulásától 20 éven keresztül. 2009-től a Kollégium Elnökségének tiszteletbeli örökös tagja, ma is aktívan rész vesz annak munkájában elnöki tanácsadóként.

Munkássága

Szakmai munkája elsősorban a területfejlesztés, településfejlesztés, területrendezés, településrendezés, az építésügy szakterületekhez kapcsolódik, de a tervek nyilvánosságával, az állampolgári részvétellel is sokat foglalkozott.

Sopron és Vác Általános Rendezési Terv szakértőjeként közreműködött a szabályrendeletek elkészítésében. A szakmai szabályozások megújításának előkészítésében a MUT és az ÉTE munkacsoportjainak tagjaként vett részt (OÉSZ, új építési törvény). Budapest XI. kerület településfejlesztési koncepciójának készítésében a tervező team vezetője volt. Felkért szakértőként vett részt Vác Városfejlesztési Koncepciója, illetve Regionális Koncepciója („Egyedül nem megy”) készítésében.

Egyik kezdeményezője és aktív részese volt a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet újjászervezésének, a Dunakanyar Karta megalkotásának. Szakértői feladatokat látott el a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács Stratégiai Munkacsoportjában (2005. évi alakulásától 2006-ig). Szentendre város Környezetvédelmi Albizottságában és más városrendezéssel, városfejlesztéssel foglalkozó bizottságaiban, munkacsoportjaiban is dolgozott. Részt vett Szentendre kerékpáros koncepciójának, illetve környezetvédelmi programjának kidolgozásában.

A BME Mérnök Továbbképző Intézetében és az Építészmérnöki Karon több éven át “az épített környezet alakítása, védelme, építési szabályozás” tantárgyat adta elő. A Magyar Közigazgatási Intézet által szervezett „Terület- és településrendezési ismeretek” című ROP 3.1.1. továbbképzési program regisztrált oktatója volt.

Gyakran tartott előadásokat szakmai konferenciákon. Évekig részt vett az országos főépítészi konferenciák szervezésében, a konferencia kiadványainak szerkesztője volt 2008-ig. 16 évig szerkesztette az ÖNKORKÉP főépítészi hírlevelet (a lap megszűnéséig). „Az állami/területi főépítészi rendszer 25+ év története” című jubileumi rendezvény szervezője (2019), valamint az erről készült kiadvány szerkesztője.

Az Építéstudományi Egyesület Településrendezési Szakosztályának vezetője, a Pest Megyei Építész Kamara Elnökségének tagja és országos küldötte. 2006-2010 között az Építésügyi Szemle felelős szerkesztője, majd annak megszűnéséig a szerkesztő bizottság tagja. Az ÉTE III. Építésügyi Igazgatási Konferencia szervezője és kiadványának szerkesztője volt. Közreműködött az ÉTE70 kiadvány készítésében.

A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tanácsa Elnökségének több évtizede tagja, többször előadója, moderátora, a főépítészi fórumok egyik vezetője volt. 1994-2000 között és 2015-től a MUT elnökségének tagja és a MUT Budapest-Pest megyei Területi Csoport Vezetőségének tagja.

Publikációi

 • Az ​épített környezet védelme, építési szabályozás (BME Mérnöktovábbképző Intézet, egyetemi jegyzet, 1995-1996)
 • A városépítés és városrendezés Kubinszky Mihály munkásságában (Soproni szemle, 2017)
 • A MUT 50 éve (társszerk. 2018)
 • Szentendre város lakóterületeinek változása az elmúlt 70 évben, a város fejlődése /fejlesztése a településrendezési tervekkel összefüggésben (2019)
 • Az állami/területi főépítészi rendszer 25+ év története (szerk. 2019)

Mintegy 100 írása jelent meg szakmai folyóiratokban (Szabó Leventéné, Pap Klára, majd Zábránszkyné Pap Klára név alatt), melyek főként a főépítészi rendszerrel, szakmai konferenciákkal, a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemmel foglalkoznak (Soproni szemle, Városépítés, Településfejlesztés, Építésügyi Szemle, Műszaki tervezés, Falu Város Régió, Magyar építőipar).

Elismerései

 • Magyar Urbanisztikáért érem (1996) – „az urbanisztika szervezése, koordinálása és népszerűsítése érdekében kifejtett szakmai és közéleti tevékenységéért”
 • ÉTE Alpár Ignác emlékérem (1994)
 • Év főépítésze díj (2000)
 • Köz Szolgálatáért Érdemjel Ezüst fokozat (2003)
 • Pro Régió díj (2010)
 • Barna Gábor Emlékérem (2011) – „több évtizeden át, különféle tisztségekben a Társaság érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért, a MUT és más szakmai szervezetek közötti közvetítő tevékenységéért”
 • Főépítészekért Életmű különdíj (2021)

Forrás: Z.P.K. önéletrajza

52 írása olvasható a MATARKA-n, 8 munkája található a Lechner Központban